Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVrbata, Martin
dc.contributor.refereePtáček Petr, Mgr.
dc.date.accepted2018-1-22
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:20Z-
dc.date.available2016-3-23
dc.date.available2019-03-15T10:27:20Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier69902
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33362
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice vybraných podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, konkrétně institutům "Předběžné prohlášení, Nápomoc při rozhodování a Zastoupení členem domácnosti". Práce se věnuje pramenům právní úpravy těchto institutů a mapuje souvislosti vzniku aktuální české právní úpravy v rámci procesu rekodifikace českého soukromého práva. Dále rozebírá jednotlivá podpůrná opatření včetně příslušných druhů soudních řízení a věnuje se problémům a možnostem využití těchto institutů v praxi.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobčanské právocs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.subjectpředběžné prohlášenícs
dc.subjectnápomoc při rozhodovánícs
dc.subjectzastoupení členem domácnostics
dc.subjectúmluva osn o právech osob se zdravotním postiženímcs
dc.subjectnesporná řízení.cs
dc.titlePodpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednatcs
dc.title.alternativeSupportin measures in distortion of an adult's abilities to act legallyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is dedicated to the selected support measures in distortion of an adult's abilities to act legally,namely the institutes preliminary statement to assist in decision-making and representation of members of the household. Thesis deals with the sources of legislation, those institutes and maps the context of the current Czech legislation in the process of re-codification of Czech private law. Further analyzes the various support measures including appropriate kinds of litigation and deals with the problems and possibilities of using these institutes in practice.en
dc.subject.translatedcivil lawen
dc.subject.translatedsupportive measuresen
dc.subject.translatedpreliminary statementsen
dc.subject.translatedadvisorship to persons of full ageen
dc.subject.translatedthe representation of a member of the householden
dc.subject.translatedthe un convention on the rights of persons with disabilitiesen
dc.subject.translatedincontestable judicial proceedings.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Podpurna opatreni pri naruseni schopnosti zletileho pravne jednat, Martin Vrbata, 2017.pdfPlný text práce558,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vrbata.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vrbata.pdfPosudek vedoucího práce955,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vrbata.pdfPrůběh obhajoby práce266 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.