Title: Vyživovací povinnost předků a potomků
Other Titles: Maintenance obligation of ancestors and descendants
Authors: Buřič, Václav
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Spurná Kristýna, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33368
Keywords: vyživovací povinnost;výživné;předci a potomci;případy z praxe;dohoda;sporné řízení;nesporné řízení;vymahatelnost výživného;exekuce
Keywords in different language: maintenance obligation;alimony;ancestors and descendants;court cases;disputable proceeding;indisputable proceeding;enforceability;seizure
Abstract: Diplomová práce se soustředí na rodinně-právní institut vyživovací povinnosti se zaměřením na předky a potomky. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je rozebrán pojem vyživovací povinnosti, jeho zařazení a historický vývoj. Druhá část práce se zaměřuje na rozdělení vyživovací povinnosti z hlediska subjektů na předky a potomky. Nadále jsou popsána specifika zákonné úpravy, jež se k jednotlivým subjektům vyživovací povinnosti vztahují, jako je např. určování výše výživného. V této části se také nachází popis tří případů z praxe společně s krátkou analýzou těchto případů. Třetí část práce je zaměřena na procesně-právní stránku vyživovací povinnosti, tedy jakým způsobem se jednotlivé případy řeší. Je akcentována zejména možnost dohody. Práce je zakončena částí věnující se vymahatelnosti výživného se zaměřením na exekuce.
Abstract in different language: The thesis focuses on the maintenance obligation of ancestors and decedents. It is divided into four parts. The first part examines the the term maintenance obligation, its classification and historical development. The next part of the thesis sorts the maintenance obligation in terms of its subjects into ancestors and descendants and deals with differences between them when it comes to applying specific enactments. It also contains a detailed description of real court cases as well as their short analysis. The third part of the thesis focuses on the procedural law when it comes to determining the specific amount of alimony. Last part of the thesis deals with the enforceability of the alimony, in particular when it comes to seizure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vyzivovaci povinnost predku a potomku.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Buric.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Buric.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Buric.pdfPrůběh obhajoby práce256,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.