Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurný Radek, JUDr.
dc.contributor.authorNachtigal, Radek
dc.contributor.refereeHák Jan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-23
dc.identifier73747
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33379
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována odměňování advokáta za právní služby podle advokátního tarifu. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které jsou dále členěny na subkapitoly. Po úvodu práce následuje metodika zpracování a stručný historický exkurz do popisované problematiky a představení povolení advokáta. Poté jsou rozebrána jednotlivá ustanovení advokátního tarifu, zejména o smluvní a mimosmluvní odměně. Práce rovněž obsahuje úvahy de lege ferenda.cs
dc.format71 s. (127 380 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadvokátní tarifcs
dc.subjectodměnacs
dc.subjectadvokátcs
dc.subjectprávní službacs
dc.subjectadvokaciecs
dc.subjectzastoupenícs
dc.subjectobhajobacs
dc.subjectúkoncs
dc.subjectnáhradacs
dc.subjecttarifní hodnotacs
dc.titleOdměňování za právní služby podle advokátního tarifucs
dc.title.alternativeThe renumeration for a legal services according under the laweyr's feeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is devoted to remuneration of a lawyer for legal services according to the lawyer's tariff. The thesis is divided into individual chapters, which are subdivided into subchapters. After the introduction of the thesis, the methodology of processing and a brief historical excursion follows the described problems and the presentation of a lawyer's permit. Then, the individual provisions of the lawyer's fees, in particular contractual and non-contractual remuneration, are analyzed. The thesis also includes considerations de lege ferenda.en
dc.subject.translatedlawyer's tariffen
dc.subject.translatedrewarden
dc.subject.translatedattorney at lawen
dc.subject.translatedlegal serviceen
dc.subject.translatedadvocacyen
dc.subject.translatedrepresentationen
dc.subject.translateddefenseen
dc.subject.translatedacten
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedtariff valueen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Radek Nachtigal.pdfPlný text práce820,62 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Nachtigal.pdfPosudek oponenta práce528,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Nachtigal.pdfPosudek vedoucího práce911,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Nachtigal.pdfPrůběh obhajoby práce292,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.