Title: Trianonská smlouva a její reflexe v současné maďarské politice
Other Titles: Treaty of Trianon and a reflection in contemporary Hungarian politics
Authors: Pitař, Martin
Advisor: Šanc, David
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3338
Keywords: Maďarsko;trianonská smlouva;nacionalismus;Fidesz;Jobbik;maďarská garda
Keywords in different language: Hungary;treaty of Trianon;nationalism;Fidesz;Jobbik;hungarian guard
Abstract: Tématem bakalářské práce je Trianonská smlouva a její reflexe v současné maďarské politice. V první části práce je nastíněna teorie nacionalismu pohledem několika autorů, na tuto část navazuje historická kapitola, která se zabývá příčinami a důsledky podpisu Trianonské smlouvy a zároveň popisuje snahy o revizi mírové smlouvy v průběhu 20. století během střídání několika režimů. Ve třetí části je analyzována současná maďarská politika, přičemž středobodem analýzy jsou dvě parlamentní strany - Jobbik a Fidesz a také zákony, které svým charakterem odkazují na Trianonskou smlouvu - Zákon o národní soudržnosti, zákon o dvojím občanství a také nová maďarská ústava. Součástí poslední kapitoly je pak také zahraniční politika Maďarska a jeho vztahy se Slovenskem v průběhu posledních dvaceti let.
Abstract in different language: The topic of bachelor thesis is the Treaty of Trianon and a reflection in contemporary Hungarian politics. The first part describes a theory of nationalism overview in the view of several authors. This part is followed by a historical chapter, which deals with causes and consequences of signing the Treaty of Trianon. It also describes various efforts to revise the peace treaty during the changing of several regimes in the 20th century. The third part analyzes the contemporary Hungarian politics, the main focus of the analysis are two parliamentary parties Jobbik and Fidesz, and laws, which refer to the Treaty of Trianon ? The Law about national cohesion, The Law about dual citizenship and the new Hungarian Constitution. Part of the last chapter also deals with Hungarian foreign policy and relations with Slovakia over the past twenty years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Martin Pitar.pdfPlný text práce679,45 kBAdobe PDFView/Open
Pitar-POL-VED.docxPosudek vedoucího práce39,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pitar_opo_BP_ros.docxPosudek oponenta práce40,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pitar.pdfPrůběh obhajoby práce187,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.