Název: Trianonská smlouva a její reflexe v současné maďarské politice
Další názvy: Treaty of Trianon and a reflection in contemporary Hungarian politics
Autoři: Pitař, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3338
Klíčová slova: Maďarsko;trianonská smlouva;nacionalismus;Fidesz;Jobbik;maďarská garda
Klíčová slova v dalším jazyce: Hungary;treaty of Trianon;nationalism;Fidesz;Jobbik;hungarian guard
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Trianonská smlouva a její reflexe v současné maďarské politice. V první části práce je nastíněna teorie nacionalismu pohledem několika autorů, na tuto část navazuje historická kapitola, která se zabývá příčinami a důsledky podpisu Trianonské smlouvy a zároveň popisuje snahy o revizi mírové smlouvy v průběhu 20. století během střídání několika režimů. Ve třetí části je analyzována současná maďarská politika, přičemž středobodem analýzy jsou dvě parlamentní strany - Jobbik a Fidesz a také zákony, které svým charakterem odkazují na Trianonskou smlouvu - Zákon o národní soudržnosti, zákon o dvojím občanství a také nová maďarská ústava. Součástí poslední kapitoly je pak také zahraniční politika Maďarska a jeho vztahy se Slovenskem v průběhu posledních dvaceti let.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of bachelor thesis is the Treaty of Trianon and a reflection in contemporary Hungarian politics. The first part describes a theory of nationalism overview in the view of several authors. This part is followed by a historical chapter, which deals with causes and consequences of signing the Treaty of Trianon. It also describes various efforts to revise the peace treaty during the changing of several regimes in the 20th century. The third part analyzes the contemporary Hungarian politics, the main focus of the analysis are two parliamentary parties Jobbik and Fidesz, and laws, which refer to the Treaty of Trianon ? The Law about national cohesion, The Law about dual citizenship and the new Hungarian Constitution. Part of the last chapter also deals with Hungarian foreign policy and relations with Slovakia over the past twenty years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Martin Pitar.pdfPlný text práce679,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pitar-POL-VED.docxPosudek vedoucího práce39,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pitar_opo_BP_ros.docxPosudek oponenta práce40,74 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pitar.pdfPrůběh obhajoby práce187,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3338

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.