Title: Právní poměry sportovce jako člena spolku
Other Titles: Legal relations of an athlete as a member of an association
Authors: Toncarová, Veronika
Advisor: Šíma Alexander, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33386
Keywords: spolek;sdružovací právo;člen spolku;stanovy spolku;sport;sportovní právo;sportovní smlouva;profesionální sport;vrcholový sport;sportovec
Keywords in different language: the associations;federal law;a member of the associations;the articles of association;sport;sports law;sports contract;professional sport;athlete
Abstract: Diplomová práce se zpočátku zabývá legislativou spolků v České republice, a vztahem mezi spolky a sportem. Práce byla zaměřena také na právní postavení profesionálních sportovců v našem právním řádu, především z pohledu právního postavení sportovců ve vztahu ke spolkům. V závěru práce je popsán konkrétní volejbalový klub a smlouva, kterou tento klub uzavírá s hráči volejbalu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals at first with the legislation of the association in the Czech Republic, as well as the relationship between the association and the sport. The thesis was oriented also on legal status of professional athletes in our legal system, mainly from the point of view of the legal position of athletes in relations with associations. In the end of the thesis is described the concrete volleyball club and the contract, which this club concludes with the volleyball players.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toncarova_diplomova prace.pdfPlný text práce13,15 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Toncarova.pdfPosudek vedoucího práce676,46 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Toncarova.pdfPosudek oponenta práce888,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Toncarova.pdfPrůběh obhajoby práce298,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.