Title: Levice ve stranickém systému V. francouzské republiky
Other Titles: The Left in the Party System of the 5th French Republic
Authors: Rozlílek, Lukáš
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Ženíšek, Marek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3341
Keywords: stranický systém Francie;stranické rodiny;Francouzská Socialistická strana;Komunistická strana Francie;Zelení
Keywords in different language: french party system;party families;French communist party;French socialist party;The Greens
Abstract: Práce se věnuje levicovým politickým stranám ve stranickém systému Páté francouzské republiky. Teoretická část pojednává o konceptu stranické rodiny a její součást tvoří také vymezení levicových stranických rodin. Druhá část práce navazuje následně na část teoretickou a zkoumá konkrétní politické strany reprezentující levicové stranické rodiny ve stranickém systému Francie. Tato část práce se věnuje Socialistické straně, Komunistické straně Francie, environmentálnímu hnutí Zelení a stranám, které jsou na hraně relevantnosti stranického systému. Cílem práce je zjistit, zda je příčinou nezajištění stabilní voličské podpory Socialistické straně a Komunistické straně Francie neschopnost dlouhodobé spolupráce těchto stran. Dále také zda nenavázání dlouhodobé spolupráce mezi těmito dvěma stranami nezapříčinilo voličskou podporu environmentální straně Zelení.
Abstract in different language: The thesis deals with the left political parties in the party system of the French Fifth Republic. The theoretic part deals with the concept party family. This part also contains delimitation of the left party families. The other part of the thesis follows in the first part and includes a study of the parties in the French party system that represent the political left. This part deals with the Socialist Party, French Communist Party, the Greens and other marginal political parties. The main goal of the thesis is the answer to a question if the main cause of the not stable electoral support of the Socialist Party and the French Communist Party is that they cannot establish the long-term cooperation. This inability to establish it has caused the electoral support of the Greens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace-lukas_rozlilek.pdfPlný text práce742,74 kBAdobe PDFView/Open
Rozlilek_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Rozlilek_op.docPosudek oponenta práce26 kBMicrosoft WordView/Open
Rozlilek.pdfPrůběh obhajoby práce371,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.