Název: Levice ve stranickém systému V. francouzské republiky
Další názvy: The Left in the Party System of the 5th French Republic
Autoři: Rozlílek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3341
Klíčová slova: stranický systém Francie;stranické rodiny;Francouzská Socialistická strana;Komunistická strana Francie;Zelení
Klíčová slova v dalším jazyce: french party system;party families;French communist party;French socialist party;The Greens
Abstrakt: Práce se věnuje levicovým politickým stranám ve stranickém systému Páté francouzské republiky. Teoretická část pojednává o konceptu stranické rodiny a její součást tvoří také vymezení levicových stranických rodin. Druhá část práce navazuje následně na část teoretickou a zkoumá konkrétní politické strany reprezentující levicové stranické rodiny ve stranickém systému Francie. Tato část práce se věnuje Socialistické straně, Komunistické straně Francie, environmentálnímu hnutí Zelení a stranám, které jsou na hraně relevantnosti stranického systému. Cílem práce je zjistit, zda je příčinou nezajištění stabilní voličské podpory Socialistické straně a Komunistické straně Francie neschopnost dlouhodobé spolupráce těchto stran. Dále také zda nenavázání dlouhodobé spolupráce mezi těmito dvěma stranami nezapříčinilo voličskou podporu environmentální straně Zelení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the left political parties in the party system of the French Fifth Republic. The theoretic part deals with the concept party family. This part also contains delimitation of the left party families. The other part of the thesis follows in the first part and includes a study of the parties in the French party system that represent the political left. This part deals with the Socialist Party, French Communist Party, the Greens and other marginal political parties. The main goal of the thesis is the answer to a question if the main cause of the not stable electoral support of the Socialist Party and the French Communist Party is that they cannot establish the long-term cooperation. This inability to establish it has caused the electoral support of the Greens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace-lukas_rozlilek.pdfPlný text práce742,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozlilek_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,64 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Rozlilek_op.docPosudek oponenta práce26 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rozlilek.pdfPrůběh obhajoby práce371,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.