Název: Problematika začleňování Makedonie do mezinárodních organizací
Další názvy: The issue of integration of Macedonia in international organizations
Autoři: Schenková, Laura
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Krčálová, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3342
Klíčová slova: Republika Makedonie;Řecko;bývalá Jugoslávská republika Makedonie (FYROM);EU;NATO;mezinárodní organizace;řecko-makedonská otázka;integrační proces;bilaterální spor
Klíčová slova v dalším jazyce: Republic of Macedonia;Greece;rormer Yugoslaw republic of Macedonia (FYROM);EU;NATO;international organizations;greek-macedonian question;integration process;bilateral dispute
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá předpoklady vstupu Republiky Makedonie do mezinárodních organizací, především se zaměří na perspektivu vstupu Republiky Makedonie do Evropské unie a NATO. Republika Makedonie dlouhodobě usiluje o začlenění do mezinárodních organizací, bilaterální spor s Řeckem však Republice Makedonii brání, aby se stala právoplatným členem EU a NATO. Cílem této práce je na základě jednání RM s EU a RM s NATO prokázat, že Republika Makedonie splňuje převážnou čast přístupových kritérií pro členství v NATO a EU, ale vzhledem k odmítavému postoji Řecka na základě nevyřešeného řecko-makedonského sporu, jí není integrace do těchto organizací umožněna.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis deals with preconditions for the admission of The Republic of Macedonia into international organisations, it primaly focuses on the perspective of intengration of the Republic of Macedonia into European Union and NATO. In the long term the Republic of Macedonia seeks the integration into international organisations, however the bilateral dispute with Greece preludes Macedonia to become a full member of EU and NATO. The goal of this thesis is to prove on the basis of negotiations between The Republic of Macedonia and EU, The Republic of Macedonia and NATO that The Republic of Macedonia meets the major part of the accession criteria for the membership in NATO and EU but due to the rejecting attitude of Greece caused by an unresolved Greek-Macedonian dispute, its integration into these organisations is not enabled.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Laura Schenkova.pdfPlný text práce742,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schenkova_ved_BP_ros.docxPosudek vedoucího práce41,81 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Schenkova_opo.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Schenkova.pdfPrůběh obhajoby práce361,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3342

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.