Title: Problematika začleňování Makedonie do mezinárodních organizací
Other Titles: The issue of integration of Macedonia in international organizations
Authors: Schenková, Laura
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Krčálová, Zuzana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3342
Keywords: Republika Makedonie;Řecko;bývalá Jugoslávská republika Makedonie (FYROM);EU;NATO;mezinárodní organizace;řecko-makedonská otázka;integrační proces;bilaterální spor
Keywords in different language: Republic of Macedonia;Greece;rormer Yugoslaw republic of Macedonia (FYROM);EU;NATO;international organizations;greek-macedonian question;integration process;bilateral dispute
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá předpoklady vstupu Republiky Makedonie do mezinárodních organizací, především se zaměří na perspektivu vstupu Republiky Makedonie do Evropské unie a NATO. Republika Makedonie dlouhodobě usiluje o začlenění do mezinárodních organizací, bilaterální spor s Řeckem však Republice Makedonii brání, aby se stala právoplatným členem EU a NATO. Cílem této práce je na základě jednání RM s EU a RM s NATO prokázat, že Republika Makedonie splňuje převážnou čast přístupových kritérií pro členství v NATO a EU, ale vzhledem k odmítavému postoji Řecka na základě nevyřešeného řecko-makedonského sporu, jí není integrace do těchto organizací umožněna.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis deals with preconditions for the admission of The Republic of Macedonia into international organisations, it primaly focuses on the perspective of intengration of the Republic of Macedonia into European Union and NATO. In the long term the Republic of Macedonia seeks the integration into international organisations, however the bilateral dispute with Greece preludes Macedonia to become a full member of EU and NATO. The goal of this thesis is to prove on the basis of negotiations between The Republic of Macedonia and EU, The Republic of Macedonia and NATO that The Republic of Macedonia meets the major part of the accession criteria for the membership in NATO and EU but due to the rejecting attitude of Greece caused by an unresolved Greek-Macedonian dispute, its integration into these organisations is not enabled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Laura Schenkova.pdfPlný text práce742,18 kBAdobe PDFView/Open
Schenkova_ved_BP_ros.docxPosudek vedoucího práce41,81 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Schenkova_opo.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
Schenkova.pdfPrůběh obhajoby práce361,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.