Title: Komparace marketingové komunikace univerzit v ČR na jejich www stránkách a jejich branding
Other Titles: Comparing marketing communication on the web pages of universities in the Czech Republic and their branding
Authors: Mihulka, Jan
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33430
Keywords: branding;sociální média;facebook;univerzity;marketingová komunikace
Keywords in different language: branding;social media;facebook;universities;marketing communication
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na branding a marketingovou komunikaci univerzit v České republice. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky brandingu univerzit a komunikaci na sociálních sítích. Dále je zde popsáno několik aktuálních žebříčků mezinárodního hodnocení univerzit. V empirické části práce jsou nejdříve stručně představeny všechny univerzity, kterých se výzkum týká. Výzkum je zaměřen na kvantitativní a kvalitativní analýzu 24 vysokých škol univerzitního typu v České republice. Cílem této části je zhodnocení efektivnosti komunikace těchto univerzit prostřednictvím Facebooku. K získání potřebných dat byl využit bezplatný software Power BI Desktop a Faceboková aplikace Netvizz. Získaná data byla shrnuta do tabulek a grafů a následně okomentována. V poslední části jsou ve formě výzkumné zprávy shrnuty výsledky výzkumu.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on branding and marketing communication of universities in the Czech Republic. The theoretical part deals with branding of universities and their communication on social networks. In the next part international rankings of universities are described. In practical part are firstly all of the universities introduced. Research is focused on quantitative and qualitative analysis of 24 universities in the Czech Republic. The aim of this part is to evaluate effectiveness of communication of universities via Facebook. Free software Power BI Desktop and Facebook application Netvizz were used to generate the needed data. Obtained data were summarized into tables and graphs and they were commented by author. In the last part results of this research were summarized in a research report.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mihulka - Komparace marketingove komunikace univerzit v CR na jejich www strankach a jejich branding final.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Mihulka_v.pdfPosudek vedoucího práce680,22 kBAdobe PDFView/Open
Mihulka_o.pdfPosudek oponenta práce467,49 kBAdobe PDFView/Open
Mihulka_p.pdfPrůběh obhajoby práce182,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.