Title: Analýza činnosti vybrané tělovýchovné jednoty a jejích marketingových aktivit
Other Titles: Analysis of marketing activities of a chosen sports organization
Authors: Šik, Ondřej
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Šípek Milan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33438
Keywords: klíčová slova: sport;marketing;analýza;tělovýchovná jednota
Keywords in different language: key words: sport;marketing;analysis;sports organization
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu činnosti vybrané tělovýchovné jednoty Union Plzeň a jejích marketingových aktivit. V první části práce je definován pojem sportovní marketing a přístupy k tomuto pojmu. Dále se autor zaměřuje na historii sportovního marketingu a pozitivní a negativní faktory ovlivňující sport. V další části práce se autor soustředí na analýzu TJ Union Plzeň. Nejdříve je představena jednota a její stručná historie. Analýza TJ je provedena podle vybraných kritérií. Zkoumána je např. činnost jednotlivých oddílů, využívanost sportovišť, marketingový mix TJ či marketingové aktivity na internetu. Výsledky analýzy, doporučení pro vedení a kroky ke zvýšení využití nabídky vybrané tělovýchovné jednoty jsou uvedeny v závěru práce.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the analysis of the activities and marketing of chosen sports organization. The first part of the thesis defines and approaches the concept of sports marketing. Furthermore, the author focuses on the history of sports marketing and the positive and negative factors, which are affecting sport in general. In the next part of thesis the author focuses on the analysis of chosen sports organization TJ Union Plzeň. First part of this section is about chosen sports organization and history of this organization. The following analysis of the organization is based on these selected criteria: for example, the activities of individual sections, the use of sports grounds or pitches, the marketing mix and online marketing activities of chosen sports organization. The final results of the analysis, recommendations for leadership and steps for increasing the supply are presented at the end of this diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIK_ONDREJ_DP.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Sik_v.pdfPosudek vedoucího práce560,68 kBAdobe PDFView/Open
Sik_o.pdfPosudek oponenta práce711,57 kBAdobe PDFView/Open
Sik_p.pdfPrůběh obhajoby práce194,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.