Title: Metody stanovení hodnoty zákazníka
Other Titles: Methods of Setting Customer Value
Authors: Šnebergerová, Markéta
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33439
Keywords: hodnota zákazníka;customer life-time value;customer profitability analysis;customer relationship management
Keywords in different language: customer value;customer life-time value;customer profitability analysis;customer relationship management
Abstract: Uvedená práce pojednává o problematice modelování hodnoty zákazníka. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní sekce. V úvodní části jsou vypracována teoretická východiska problematiky a velká pozornost se upírá zejména na charakteristiku hlavních modelů stanovování hodnoty zákazníka. Konkrétněji se zaměřuje na modely CPA, CLV a ABC analýzu. Představeno je zde více variant těchto modelů. K vypracování praktické části práce byla vybrána společnost, která je v úvodní části praktické sekce stručně představena a následně je popsána podniková situace v oblasti stanovování hodnoty zákazníka. Dále byly na podniková data aplikovány další představené metody stanovující hodnotu zákazníka. Na základě nasbíraných znalostí z odborné literatury byla podniku navržena doporučující opatření, která by měla přispět k optimalizaci řízení vztahů se zákazníky.
Abstract in different language: The present thesis deals with modeling a customer's value. The thesis is divided into two main sections. In the introductory part, the theoretical points of the problem are elaborated while the attention is mainly paid to the characteristics of the main models of customer value determination. More specifically, it focuses on CPA, CLV and ABC analysis. Several variants of these models are introduced here. The practical part of the thesis at first briefly presents a concrete company and then subsequently describes a business situation in the field of determining the value of the customer. Additionally, other similar methods have been applied to the business data. On the basis of the knowledge gained from the literature, recommendations that would help optimize customer relationship management has been suggested to the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Snebergerova_Marketa.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Snebergerova_v.pdfPosudek vedoucího práce573,5 kBAdobe PDFView/Open
Snebergerova_o.pdfPosudek oponenta práce612,91 kBAdobe PDFView/Open
Snebergerova_p.pdfPrůběh obhajoby práce270,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.