Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorPaločko, Lukáš
dc.contributor.refereeMatula Miloš, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2018-1-31
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:47Z-
dc.date.available2016-1-8
dc.date.available2019-03-15T10:27:47Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier69985
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33450
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce na téma ''Ochrana informací v činnosti správních orgánů'' bylo poskytnutí přehledu o problematice jak z obecného tak z právního hlediska. První kapitola se zaměřuje na teoretickou definici informací. Druhá až čtvrtá kapitola obsahují právo na informace, právní ukotvení a ochranu informací. Pátá kapitola se věnuje činnostem správních orgánů ve spojitosti s ochranou informací, jak je uvedeno v názvu práce. Následující dvě kapitoly se týkají poskytování informací a omezování přístupu k informacím. Poslední kapitola pojednává o ústředních správních orgánech, jejich fungování a spojitosti s informační problematikou.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectochrana informacícs
dc.subjectčinnosti správních orgánůcs
dc.titleOchrana informací v činnosti správních orgánůcs
dc.title.alternativeProtection of information related to administrative body activitiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main objective of this bachelor's thesis titled ''Protection of information related to administrative body activities'' was to provide a summary of the topic from both theoretical and legal view. The first chapter focuses on theoretical definition of information. Chapters two through four contain the right to information, its legal basis and protection of information. The fifth chapter is dedicated to administrative body activities in connection to protection of information, as the title of the thesis declares. The following two chapters are concerning accessibility of information and possible restrictions. The last chapter focuses on central administrative body institutions, their functioning and their relation with information.en
dc.subject.translatedinformationen
dc.subject.translatedprotection of informationen
dc.subject.translatedadministrative body activitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lukas Palocko.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Palocko - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce581,42 kBAdobe PDFView/Open
Palocko - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce302,39 kBAdobe PDFView/Open
Palocko - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce332,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.