Title: Postavení nevládních neziskových organizací v současné společnosti
Other Titles: The Position of Non-Governmental Non-Profit Organisations in the Current Society
Authors: Šťastná, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33454
Keywords: neziskový sektor;nevládní neziskové organizace;veřejná služba;dobrovolnictví;občanská společnost;občanský participace nno;veřejná prospěšnost
Keywords in different language: non-profit sector;non-governmental non-profit organisation;public services;volunteering;civic society;civic participation;ngo;public utility.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postavením nevládních neziskových organizací. Zkoumá toto postavení z pohledu teoretického i praktického. Snaží se vymezit více úhlů vnímání tohoto postavení v očích státu, veřejnosti a nevládních neziskových organizací jako takových. Teoretická část uvádí znaky a funkce neziskového sektoru a nevládních neziskových organizací v konfrontaci s vládním neziskovým sektorem. Práce se také zabývá právní úpravou nevládních neziskových organizací a občanskou participací v podobě dobrovolnictví. Praktická část dále zkoumá pohled veřejnosti na otázky týkající se dané problemtaiky a nabízí dále určitý vhled do fungování vybraných nevládní neziskových organizací.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the position of non-governmental non-profit organisations. Examines this position from the theoretical and practical point of view. There is effort to define perception of the position from the perspective of the government, public and also NGOs themselves. Theoretical part determines the character and features of the non-profit sector and NGOs, also in confrontation to the governmental non-profit organisations. This thesis also deals with the legislation and legal forms of NGOs and talks about civic participation in the form of volunteering. Practical part examines the public view of this problematics and offers an insight into the functioning of selected NGOs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Postaveni nevladnich neziskovych organizaci v soucasne spolecnosti.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Stastna - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce632,92 kBAdobe PDFView/Open
Stastna - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce810,07 kBAdobe PDFView/Open
Stastna - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce325,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.