Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLindner Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtenglová, Michaela
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:49Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:49Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73823
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33456
dc.description.abstractPráce pojednává o spolupráci veřejného a soukromého sektoru (projekty PPP). Prvotním cílem v teoretické rovině je vymezení pojmů, popis využití nástrojů PPP a nastínění situace v České republice. V praktické části je popsána úroveň znalostí PPP v obcích s rozšířenou působnosti Plzeňského kraje a následná komparace situace v České republice se Slovenskou republikou. V závěru práce je uvedena problematika PPP projektů Plzeňského kraje.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolupráce veřejného a soukromého sektorucs
dc.subjectppp projektcs
dc.subjectobec s rozšířenou působnostícs
dc.subjectveřejné zakázkycs
dc.subjectkoncesní smlouvacs
dc.titleVyužití nástrojů partnerství veřejného a soukromého sektoru v praxics
dc.title.alternativeThe use of Public Private Partnership tools in practiseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work involves public-private partnership (PPP projects). The first chapter defines concepts, description of the use of PPP tools and describe the situation in the Czech Republic. The practical part describes the level of knowledge of PPP´s in municipalities with extended competence of the Pilsen Region and describes differences between the Czech Republic and the Slovak Republic. At the end of the thesis, are written the problems of PPP projects in the Pilsen Region.en
dc.subject.translatedpublic private partnershipen
dc.subject.translatedppp projecten
dc.subject.translatedmunicipality with extended competenceen
dc.subject.translatedpublic contracten
dc.subject.translatedconcession contracten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti nastroju partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru v praxi.pdfPlný text práce700,98 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce510,68 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce666,52 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce324,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.