Title: Chytrá města a komunity
Other Titles: Smart Cities and Communities
Authors: Vyskočilová, Kristýna
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33457
Keywords: chytrý projekt;mobilita;smart city;udržitelný rozvoj;veřejná správa;vláda;životní prostředí
Keywords in different language: smart projekt;mobility;smart city;sustainable development;public administration;government;enviroment
Abstract: Bakalářská práce "Chytrá města a komunity" se zaobírá konceptem Smart City. Teoretická část objasňuje koncept Smart City a to, co je jeho nepostradatelnou součástí. V praktické části se zaměřuje na tento koncept ve statutárním městě Plzeň. Nejdříve je provedena analýza současné míry implementace a poté výzkum mezi některými občany města Plzně. Na závěr nechybí zhodnocení ani návrhy, dle kterých by vedení města mělo ke konceptu Smart City přistupovat.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis "Smart Cities and communities" deals with the concept of Smart City. The theoretical part of thesis clarifies the concept of Smart City and what is indispensable part of it. The practical part of thesis focuses on the concept city of Pilsen. First, an analysis of the current level of implementation of this concept and then research between some citizien of Pilsen. In conclusion is evalution and proposals, according to which the managment should proceed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Vyskocilova, Chytra mesta a komunity, 2018, Verejna sprava.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Vyskocilova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce494,6 kBAdobe PDFView/Open
Vyskocilova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce653,66 kBAdobe PDFView/Open
Vyskocilova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce329,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.