Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorKavková, Iveta
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:51Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:51Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73852
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33464
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a jeho vliv na firemní kulturu. Etické kodexy mají pozitivní vliv na firemní kulturu a dávají najevo vnějšímu světu, že daný institut usiluje o etické postupy. Práci je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Kdy v teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část je zaměřena na průzkum vlivu etického kodexu na firemní kulturu. Pomocí strukturovaného dotazníku, který byl rozeslán institucím veřejné správy v rámci České republiky. Výzkumu se zúčastnilo 140 respondentů. Výzkum prokázal, že převážná část institucí, které se účastnily šetření, mají etický kodex a většina zaměstnanců si je vědoma, kde najde jeho aktuální znění. Firemní kultura je spíše pozitivního charakteru, což je určitě pozitivní zjištění. Zaměstnanci veřejné správy si myslí, že etický kodex ovlivňuje jejich firemní kulturu a na neetické chování reagují převážně napomenutím osoby, která se provinila.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectetický kodexcs
dc.subjectetikacs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectkorupcecs
dc.titleEtický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a jeho vliv na firemní kulturucs
dc.title.alternativeEthical code of employees in public administration and its influence on corporate cultureen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the Bachelor´s thesis is the Ethical code of employees in public administration and its influence on corporate culture. The Code of Ethics has positive influence on company culture and demostrates to outside world that given institution strives for ethical procedures. The thesis is divided into two parts. In theoretical part I defined the basic terms, which are associated with these issues. Practical part is focused on survey of impact of ethical code on company culture based on structured questionnaire. The survey has proved that major part of the institutions that participated in my investigation, have ethical code and most of the employees know where to find its current text.Company culture is rather of positive nature, which occures certainly as a positive finding.Employees in public administration think that ethical code influences their company culture and they respond to unethical behaviour mainly by admonishing the guilty person.en
dc.subject.translatedethical code/code of ethicsen
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedcompany cultureen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedcorruptionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eticky kodex zamestnancu ve verejne sprave a jeho vliv na firemni kulturu.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Kavkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce504,09 kBAdobe PDFView/Open
Kavkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce669,98 kBAdobe PDFView/Open
Kavkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce347,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.