Title: Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě.
Other Titles: Main activities of the personnel department in public administration.
Authors: Lev, Václav
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33465
Keywords: veřejná správa;management;personální management;organizace;personální oddělení;činnosti personálního oddělení
Keywords in different language: public administration;management;personnel management;organization;personnel department;personnel department activities
Abstract: Bakalářská práce pojednává o hlavních činnostech, které vykonává personální oddělení v rámci veřejné správy. Jedná se zejména o personální plánování, získávání, výběr, adaptaci, vzdělávání, motivaci, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Mimo hlavních činností personálního oddělení je zde charakterizována veřejná správa a její dělení, personální oddělení, personální management a klíčová legislativa.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the main activities performed by the human resources department within the public administration. It describes activities such as the personnel planning, recruitment, selection, adaptation, training, motivation, evaluation and remuneration of employees. Besides that, there is also a description of the public administration and its division, personnel department, personnel management and key legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Lev - Hlavni cinnosti personalniho oddeleni ve vs.pdfPlný text práce937,19 kBAdobe PDFView/Open
Lev - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce427,45 kBAdobe PDFView/Open
Lev - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce419,55 kBAdobe PDFView/Open
Lev - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce335 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.