Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorMichálková, Dominika
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:52Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:52Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73858
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33467
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou vzniku a zániku obce. Cílem práce je charakterizovat možné způsoby vzniku a zániku obce. První část je věnována postavení obce v rámci České republiky a jejímu zasazení do kontextu platných právních předpisů. Druhá část prakticky demonstruje vznik nových obcí na příkladu změny území vojenského újezdu Hradiště.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.subjectkrajcs
dc.subjectobeccs
dc.subjectzastupitelstvocs
dc.subjectvznik obcecs
dc.subjectzánik obcecs
dc.subjectvojenský újezdcs
dc.titleVznik a zánik obcecs
dc.title.alternativeThe establishment and the termination of municipalityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with an issue of establishment and termination of a municipality. The aim of this work is to characterize possible ways of establishment and termination of a municipality. The first part is devoted to the position of a municipality within the Czech Republic and its placement in a context of a valid legal regulations. The second part demonstrates the emergence of new municipalities on an example of a change of Military Proving Ground Hradiště territory.en
dc.subject.translatedlocal government territoryen
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedcouncilen
dc.subject.translatedestablishment of municipalityen
dc.subject.translatedtermination of municipalityen
dc.subject.translatedmilitary proving grounden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michalkova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Michalkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce576,58 kBAdobe PDFView/Open
Michalkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce664,57 kBAdobe PDFView/Open
Michalkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce337,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.