Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorRobeová, Kateřina
dc.contributor.refereeLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2018-5-23
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73865
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33472
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. Na začátku práce jsou vysvětleny základní pojmy a dále se v teoretické části věnuje historickému vývoji. Popisuje současnou právní úpravu. Je zde přiblíženo odměňování v soukromém sektoru a uveden režim odměňování v podobě mzdy. Potom je představen veřejný sektor a režim odměňování v podobě platu. V poslední kapitole je vysvětleno odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, jak a z čeho je tvořen jejich služební příjem. V praktické části je srovnána průměrná mzda s průměrným platem od roku 2013 do roku 2017. Práce věnuje svoji pozornost výši průměrné mzdy, která za poslední roky roste velmi rychle z důvodu nedostatku pracovníků v soukromém sektoru. Průměrný plat se také zvyšuje z důvodu reakce na výši průměrné mzdy, ale také reaguje na snižování platů předchozí vládoucs
dc.format45 s. (78 116 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectplatcs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectbezpečnostní sborycs
dc.subjectslužbacs
dc.titleOdměňování zaměstnanců ve veřejné správěcs
dc.title.alternativePublic Official´s Remunerationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis explains the system of remuneration of employees in public administration. On the beginning are explained the basic concepsts and the next part is about historical development. It describes present legislation. It explains remuneration in private sector and there is describing regime of remuneration as pay. After it introduces public sector and his regime of remuneration as salary. In last chapter is explains reward for security forces, how and from what we makes theirs salary In the practical part this thesis comperatives avarage pay with avarage salary from 2013 year to 2017 year. This thesis makes her attention for the high of avarage pay, which for the last years is growing up very quickly, becauze in private sector is absence of employee. Average salary is also higger, becauze of high avarage pay, but also it is higger for reason, that previous government maked it lower.en
dc.subject.translatedremunerationen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedsalaryen
dc.subject.translatedpayen
dc.subject.translatedemployeeen
dc.subject.translatedsecurity forcesen
dc.subject.translatedofficeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - odmenovani zamestnancu ve verejne sprave 2018.pdfPlný text práce533,34 kBAdobe PDFView/Open
Robeova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce463,04 kBAdobe PDFView/Open
Robeova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce624,32 kBAdobe PDFView/Open
Robeova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce362,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.