Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠimková, Matylda
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-22
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:54Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:54Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73879
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33477
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá neziskovým sektorem v České republice a jeho posláním jak z hlediska právního oboru, tak i praktického fungování. Pozornost je věnována právnickým osobám spolek, nadace a nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost, u nichž je sledován vliv historické vývoje a současné právní prameny na jejich dnešní fungování a potřebnost. Druhá část práce se věnuje praktickému fungování zejména malých neziskových organizací. Výsledkem práce je snaha o zodpovězení základní otázky jaké má poslání neziskový sektor v současné společnosti.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneziskový sektorcs
dc.subjectspolekcs
dc.subjectnadacecs
dc.subjectnadační fondcs
dc.subjectústavcs
dc.subjectobecně prospěšná společnostcs
dc.subjecttřetí sektorcs
dc.subjectobčanská společnostcs
dc.titlePoslání neziskového sektoru v současné společnostics
dc.title.alternativeThe function of the non-profit sector in a current societyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the non-profit sector in the Czech Republic and its mission from the point of view of legal field as well as practical operation. Attention is paid to legal entities of the association, foundation and foundation fund, institute and public benefit society, which monitor the influence of historical development and current legal sources on their current functioning and necessity. The second part deals with the practical functioning of small non-profit organizations in particular. The result of the thesis is the effort to answer the basic question of the function of the non-profit sector in contemporary society.en
dc.subject.translatednon-profit sectoren
dc.subject.translatedassociationen
dc.subject.translatedfoundationen
dc.subject.translatedfoundation funden
dc.subject.translatedinstituteen
dc.subject.translatedpublic benefit companyen
dc.subject.translatedthird sectoren
dc.subject.translatedcivil societyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Matylda_Simkova.PDFPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Simkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce539,09 kBAdobe PDFView/Open
Simkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce652,02 kBAdobe PDFView/Open
Simkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce331,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.