Title: Fenomén partitokracie a teorie demokracie
Other Titles: Phenomenon of particracy and theory of democracy
Authors: Vydra, Petr
Advisor: Kvěš, Robin
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3348
Keywords: fenomén partitokracie;klasická liberální teorie demokracie;elitní demokracie;Československá republika;Italská republika
Keywords in different language: phenomenon of partitocracy;classical liberal theory of democracy;elite democracy;Czechoslovak republic;Italian republic
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je fenomén partitokracie a teorie demokracie. první kapitola popisuje základní znaky partitokracie. Ve druhé kapitole porovnávám partitokracii s klasickou liberální demokracií a ve třetí kapitole porovnávám partitokracii s elitní teorií demokracií. Mým cílem je zjistit, jestli je partitokracie deficitem demokracie z pohledu obou teorií. Ve čtvrté a páté kapitole popisuji dva případy, ve kterých se partitokracie vyskytovala, první Československou republiku a první Italskou republiku. Na těchto případech zejména ukáži, jaké jsou příčiny a důvody vzniku partitokracie. Vybral jsem si záměrně dva odlišné případy, protože důvodů ke vzniku partitokracie může být více.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is phenomenon of partitocracy and the theory of democracy. "The first chapter describes the basic features of partitocracy. "In the second chapter I compare partitocracy with the classical liberal democracy. "In the third chapter I compare partitocracy with elite theory of democracy. "My goal is to find out if partitocracy is deficit of democracy from the view of both theories or not. the fourth and fifth chapter describes two cases in which partitocracy occurred, "The first Czechoslovak Republic and the First Italian Republic. in these cases I show what are the causes and reasons of partitocracy. "I chose two different cases, because there can be more reasons of birth of partitocracy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Partitokracie2.pdfPlný text práce368,03 kBAdobe PDFView/Open
Vydra Petr_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce41,83 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vydra_opo.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vydra.pdfPrůběh obhajoby práce243,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.