Title: Pokuty
Other Titles: Fines
Authors: Kotalová, Kristýna
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33489
Keywords: správní delikt;přestupek;pokuty;ukládání pokut;vymáhání pokut
Keywords in different language: administrative offence;offence;fines;fines imposing;fines exacting
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pojmem pokuty. V první kapitole rozebírá pojem delikt. Poté pojem přestupek. Kapitola třetí obsahuje základní informace o pokutách, za jakých okolností je lze uložit, podle jakých zásad se ukládají a vymáhají. Kapitola třetí demonstruje orgány, které pokuty ukládají, nebo projednávají.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the concept of fines. In the first chapter we analyze the concept of administrative offence. Then the concept of an offence. The third chapter contains basic information about fines, under what circumstances they can be imposing, under what principles are imposing and exacting. Chapter Three demonstrates the authorities imposing or discussing fines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokuty, pdf.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Kotalova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce391,95 kBAdobe PDFView/Open
Kotalova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce622,72 kBAdobe PDFView/Open
Kotalova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce310,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.