Název: Politický systém tzv. II. Československé republiky
Další názvy: Political System of The Second Czechoslovak Republic
Autoři: Vykouková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3349
Klíčová slova: druhá republika;mnichovská dohoda;Juan José Linz;autoritativní režimy;Československo 1938-1939;Slovensko;Podkarpatská Rus
Klíčová slova v dalším jazyce: second republic;munich agreement;Juan José Linz;authoritarian regimes;Czechoslovakia 1938-1939;Slovakia;Carpathian Ruthenia
Abstrakt: Práce se zabývá politickým systémem Druhé Československé republiky, která fungovala v období od 30. září 1938 do poloviny března 1939. Toto období se vyznačuje změnou charakteru celého režimu, jeho odklonu od demokracie a příklonu k autoritarismu. Práce představuje nejprve autoritativní režimy, jejich charakteristiky a typy (podle Juana José Linze), následně jsou tyto prvky analyzovány v rámci Druhé republiky, která je na konci práce zařazena do jednoho z typů autoritativních režimů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the political system of the Second Czechoslovak Republic. It started in September 30th 1938 and ended in middle of March 1939. The period is characterized by changing character of regime. Democracy changed in authoritarian regime. At First, the work represents authoritarian regimes, their characteristics and types (according to Juan José Linz), then these elements are analyzed in the Second Republic. At the end, the Second Czechoslovak Republic is classified to the specific type of authoritarian regimes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Politicky system tzv. Druhe Ceskoslovenske republiky.pdfPlný text práce802,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vykoukova_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,61 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vykoukova Marie_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,58 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vykoukova.pdfPrůběh obhajoby práce209,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.