Title: Commonwealth realm
Other Titles: Commonwealth realm
Authors: Vyskočil, Milan
Advisor: Šanc, David
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3350
Keywords: commonwealth realm;pouto Koruny;britský panovník;generální guvernér;Alžběta II.;konstituční monarchie;republikanismus
Keywords in different language: commonwealth realm;bond crown;british monarch;governor general;Elizabeth II;constitutional monarchy;republicanism
Abstract: Bakalářská práce "Commonwealth realm" je celkem o šestnácti státech, které působí v rámci společenství Commonwealth, uznávají britského panovníka jako svou oficiální hlavu státu a sdílejí politický systém konstituční monarchie. Cílem práce je co nejpřehledněji popsat a analyzovat proces fungování skupiny států Commonwealth realm a popsat roli a postavení britského panovníka, respektive generálního guvernéra v těchto státech. Podstatná část práce je také věnována republikánským náladám ve společnosti některých států Commonwealth realm a ústavním krizím, kterými si byly tyto státy nuceni projít. Za podstatnou součást práce dále považuji poukázat na oblasti, ve kterých dané státy vzájemně spolupracují. Práce je vedena formou komparace největších států v rámci uskupení - Austrálie, Kanada, Nový Zéland a komprace skupiny států v oblasti Karibiku a Oceánie. V závěru práce je popsána spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Práce by měla představovat ucelený přehled o tom, na jakých základech byly níže uvedené státy postaveny, jak se v průběhu historie měnily, jakým způsobem fungují dnes a zda mají nějaké ambice a potenciál do budoucna.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about "Commonwealth realm" and it aims the goal in accurate description of process in 16 countries. Those 16 countries respect their British ruler as the official head. This group of countries is named as the Commonwealth realm or the link of Crown. There is not only a relationship of dedication to Crown, but also the same history, language, similarity of political system, British law, tradition and mutual relationship. As we can see, there are large and strong countries, such as Australia and Canada. There are also countries, such as Barbados and Tuvalu, which are small islands with low population. The countries of the Commonwealth realm are independent and therefore the fundamental part of the work is about status of the British ruler. In most of the countries, there is a general governor as an official representative of the ruler. The queen can influence the governor by authority.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milan Vyskocil - Bakalarska prace (Commonwealth realm, 2012).pdfPlný text práce734,06 kBAdobe PDFView/Open
Vyskocil-POL-VED.docxPosudek vedoucího práce39,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vyskocil_opo_pol.docxPosudek oponenta práce44,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vyskocil.pdfPrůběh obhajoby práce262,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.