Title: Marketingový plán vybraného produktu v oblasti kultury
Other Titles: Marketing plan of a selected product in the field of arts
Authors: Bubnová, Adéla
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Jakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33507
Keywords: marketing kultury;marketingový plán;marketingový mix;analýza cílového zákazníka;situační analýza
Keywords in different language: marketing of arts;marketing plan;marketing mix;target market analysis;situational analysis.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá především marketingem kultury a jeho postavení v dnešním světe. Snaží se zmapovat životní cyklus kulturního produktu a poznat cílového zákazníka pro něj. Práce je rozdělena na několik částí. První část teoreticky charakterizuje marketing kultury, cílený marketing a marketingový mix. V další části je vytvořena situační analýza pro divadlo Mana a marketingový plán pro divadelní hru Nesmrtelní 2095. Závěr je věnován analýze cílového zákazníka této hry a následné doporučení akcí, které by měly být uskutečněny.
Abstract in different language: This bachelor thesis observes mainly the marketing of arts and its position in today's world. It maps the life cycle of a cultural product and tries to recognize its target customer. This thesis is divided into several parts. The first part theoretically characterizes marketing of culture, target marketing and marketing mix, where the other part creates situational analysis for Mana Theather and marketing plan for the play "Nesmrtelní 2095". The conclusion is devoted to the target market analysis of this game and subsequent recommendations of the actions which should be implemented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Adely-Bubnove-.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Bubnova_o.pdfPosudek oponenta práce573,98 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova_v.pdfPosudek vedoucího práce658,1 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova_p.pdfPrůběh obhajoby práce209,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.