Title: Marketingová komunikace cestovních kanceláří a agentur
Other Titles: Marketing communication of travel agencies
Authors: Burešová, Markéta
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Mlnářík Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33508
Keywords: marketingová komunikace;reklama;online komunikace;benchmarking;inovace marketingové komunikace
Keywords in different language: marketing communication;advertising;online communication;benchmarking;marketing communication innovation
Abstract: Bakalářská práce odpovídá na otázky marketingové komunikace. V teoretické části došlo ke zpracování teoretického základu této problematiky, se zaměřením na jednotlivé části komunikačního mixu a online komunikaci. Práce byla zpracována s využitím primárním i sekundárních zdrojů. Sekundární zdroje byly hojně využity ve zmíněné teoretické části. Praktická část se skládá převážně z dat primárních, která byla získána pomocí analýzy marketingové komunikace a metody benchmarkingu. V závěru práce došlo k vytvoření návrhu na inovaci marketingové komunikace, a to včetně rozpočtu.
Abstract in different language: The bachelor thesis answers questions of marketing communication. In the theoretical part was the theoretical basis of issue elaborated, focusing on individual parts of the communication mix and online communication. The bachelor thesis was processed using primary and secondary sources. Secondary sources were widely used in the theoretical part. The practical part consists mainly of primary data, which was obtained through analysis of marketing communication and benchmarking method. At the end of the thesis there was a proposal for innovation of marketing communication, including the budget.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Buresova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Buresova_v.pdfPosudek vedoucího práce568,14 kBAdobe PDFView/Open
Buresova_o.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Buresova_p.pdfPrůběh obhajoby práce225,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.