Title: Analýza společenské odpovědnosti vybraných firem a její vnímání veřejností
Authors: Dobrá, Kateřina
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Mlnářík Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33509
Keywords: společenská odpovědnost firem;stakeholders;reportování;triple bottom line
Keywords in different language: corporate social responsibility;stakeholders;reporting;triple bottom line
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu společenské odpovědnosti vybraných firem a její vnímání veřejností. Teoretická část práce vymezuje problematiku společenské odpovědnosti firem. Empirická část práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na analýzu aktivit CSR vybraných firem a srovnání aktivit v environmentální, sociální a ekonomické oblasti. Druhá část obsahuje marketingový výzkum. Na základě dotazníkového šetření je vyhodnoceno vnímání společenské odpovědnosti firem veřejností a jsou formulovány závěry a doporučení.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on analysis of corporate social responsibility and perception of public this concept. The theoretical part of thesis defines terms of corporate social responsibility. The practical part of thesis includes two parts. The first part focuses on analysis of CSR activities of the selected companies and comparison activities in environmental, social and economic dimension. The second part involves marketing research. Based on this research is evaluated perception corporate social responsibility of public and formulate conclusions and recommendation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dobra Katerina.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Dobra_o.pdfPosudek oponenta práce623,9 kBAdobe PDFView/Open
Dobra_v.pdfPosudek vedoucího práce543,88 kBAdobe PDFView/Open
Dobra_p.pdfPrůběh obhajoby práce239,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.