Název: Politický systém BiH po Daytonu
Další názvy: Political system of Bosnia and Herzegovina after 1995
Autoři: Kotalík, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3353
Klíčová slova: Politický systém;Bosna a Hercegovina;Federace Bosny a Hercegoviny;Republika srbská;Daytonská mírová dohoda;mezinárodní společenství;Úřad Vysokého představitele.
Klíčová slova v dalším jazyce: Political system;Bosnia and Herzegovina;Federation of Bosnia and Herzegovina;Republika srpska;the Dayton peace agreement;the international community;Office of the High Representantive.
Abstrakt: Tato práce analyzuje politický systém Bosny a Hercegoviny po roce 1995 a poválečnou situaci v zemi. Práce se věnuje i historickému kontextu Bosny a Hercegoviny a válce, která na jejím území proběhla v 90. letech. Daytonská mírová dohoda je pro Bosnu a Hercegovinu klíčový dokument, jelikož obsahuje Ústavu. Text se zabývá rolí mezinárodního společenství, které je v zemi reprezentováno především Úřadem Vysokého představitele. V práci je zhodnoceno praktické fungování politického systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This work analyzes the political system of Bosnia and Herzegovina since 1995 and post-war situation in the country. Work is also devoted to the historical context of Bosnia and Herzegovina and the war that took place on its territory in the nineties. The Dayton Peace Agreement is key document for Bosnia and Herzegovina, because it contains the constitution. The text also deals with the role of the international community that is primarily represented by the Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina. The practical functioning of the political system is evaluated in this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotalik_VED.pdfPosudek vedoucího práce90,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotalik_BP_MV_VES_opo.pdfPosudek oponenta práce457,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotalik.pdfPrůběh obhajoby práce468,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.