Title: Spotřební chování zákazníků v restauracích s rychlou obsluhou
Other Titles: Consumer behavior of customers in fast-food restaurants
Authors: Šindelářová, Jarmila
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33534
Keywords: spotřebitel a zákazník;nákupní chování;faktory ovlivňující nákupní chování;stravovací služby;fastfood
Keywords in different language: consumer and customer;buying behaviour;factors influencing the decision making proces;catering services;fastfood
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na spotřební chování zákazníků v restauracích s rychlou obsluhou. Jejím cílem je analyzovat faktory ovlivňující nákupní chování zákazníků. Teoretická část se zabývá nákupním rozhodovacím procesem, faktory ovlivňující nákupní chování zákazníka a stravovacími službami se zaměřením na fastfoodové restaurace. Předmětem praktické části bylo představení fastfoodových restaurací v Plzni, dotazníkové šetření a pozorování týkající se faktorů ovlivňujících nákupní chování zákazníků. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení pro vylepšení stravovacích služeb a udžení stávajících norem fastfoodových restaurací.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the consumer behavior of customers in fastfood restaurants. The objective is to analyze the factors influencing the buying behaviour of customers. The theoretical part deals with the buying process, the factors influencing the buing behavior of customer and the catering services focusing on fastfood restaurants. The practical part is devoted to introduce the fastfood restaurants in Pilsen, to the questionnare survey and observation of the factors influencing the buying behavior of customers. There are the practical recommendations for the fastfood restaurants for the inovations of catering services and the sustainable standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SindelarovaFINAL (1).pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_o.pdfPosudek oponenta práce596,05 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_v.pdfPosudek vedoucího práce635,96 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_p.pdfPrůběh obhajoby práce233,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.