Title: Marketingová komunikace dark tourismu
Other Titles: Marketing communication of dark tourism
Authors: Šmolíková, Petra
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33535
Keywords: cestovní ruch;temný turismus;marketing;marketingová komunikace;komunikační mix
Keywords in different language: tourism;dark tourism;marketing;marketing communication;communication mix
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací temného turismu. Hlavním cílem práce je analýza marketingové komunikace míst temného turismu a vytvoření následných doporučení pro budoucí vývoj marketingové komunikace v temném turismu. V teoretické části práce jsou nejprve definovány pojmy cestovního ruchu a temného turismu. Následuje část zabývající se popisem marketingové komunikace, komunikačního mixu a jeho jednotlivých nástrojů, které jsou vhodné pro marketingovou komunikaci temného turismu. V praktické části práce jsou představeny objekty temného cestovního ruchu, které byly vybrány pro následnou analýzu. Na základě provedeného dotazníkového šetření byla zformulována doporučení pro budoucí vývoj marketingové komunikace temného turismu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with marketing communication of dark tourism. The main goal of this thesis is to analyze marketing communication of places which are related to dark tourism and to make recommendations for future development. In the theoretical part of thesis are firstly described terms of tourism and dark tourism. Secondly, there are descriptions of marketing communication, communication mix and its tools which are suitable for marketing communication of dark tourism. In the practical part are introduced objects of dark tourism which were chosen for analysis. Based on the analysis the author recommended an improvement for future development of marketing communication of dark tourism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Smolikova_Petra.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Smolikova_v.pdfPosudek vedoucího práce545,11 kBAdobe PDFView/Open
Smolikova_o.pdfPosudek oponenta práce784,9 kBAdobe PDFView/Open
Smolikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce220,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.