Title: Image destinace a její vliv na podniky služeb
Other Titles: Destination image and its impact on businesses of tourism services
Authors: Žáková, Helena
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fajfrová Karolína, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33548
Keywords: image destinace;cestovní ruch;kypr
Keywords in different language: destination image;tourism;cyprus
Abstract: Předložená práce se zabývá image destinace cestovního ruchu se specializací na ostrov Kypr. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů souvisejících s destinací cestovního ruchu, její image a marketingem destinace. Teorie dále obsahuje charakteristiku ostrova Kypr. Praktická část je věnována bližšímu popisu britského a českého segmentu návštěvníků, srovnání jejich preferencí a analýze jejich recenzí. Součástí praktického výzkumu je také dotazníkové šetření směřované k českým studentům, jeho vyhodnocení a interpretace. V závěru práce se nacházejí praktická doporučení pro podniky služeb vyplývající z výzkumu.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the destination image in tourism and is aimed at the island of Cyprus. The theoretical part contains the definition of terms related to the tourist destination, destination image and destination marketing. This part also describes characteristics of the island. The practical part is devoted to more detailed description of British and Czech visitor segment, comparation of their preferences and analysis of their reviews. The practical research also involves a questionnaire survey focused on Czech students, evaluation of the questionnaire and its interpretation. There are practical recommendations for the tourism services business resulting from the survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HelenaZakova-Bakalarskaprace.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Zakova_v.pdfPosudek vedoucího práce588,12 kBAdobe PDFView/Open
Zakova_o.pdfPosudek oponenta práce604,29 kBAdobe PDFView/Open
Zakova_p.pdfPrůběh obhajoby práce229,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.