Název: Uplatňování sankcí v systému kolektivní bezpečnosti OSN
Další názvy: Implementation of sanctions in the system of collective security in the UN
Autoři: Bartošová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3361
Klíčová slova: Organizace spojených národů;sankce;konfliktní diamanty;Sierra Leone;Libérie
Klíčová slova v dalším jazyce: United Nations;sanctions;conflict diamonds;Sierra leone;Liberia
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce jsou sankce OSN, se zaměřením na sankce na vývoz diamantů uvalené na přelomu dvacátého století na Sierru Leone a Libérii. Práce předpokládá, že dané sankce přispěly k ukončení konfliktů, které v devadesátých letech probíhaly v těchto západoafrických státech. V úvodu je vysvětlena problematika sankcí.Dále jsou objasněny charakteristické znaky západoafrických konfliktů a rozpracována problematika konfliktních diamantů. Poté je popsán průběh konfliktů v Sierra Leone a Libérii. V poslední kapitole jsou komparovány čtyři vybrané ukazatele v obou zemích v období před a po uvalení sankcí, pomocí kterých je hodnocena úspěšnost sankcí na vývoz diamantů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on diamond sanctions imposed on Sierra Leone and Liberia on the edge of twentieth century. These sanctions prohibit import of rough diamonds from the conflict states. The thesis argues that the sanctions contributed to the resolution of armed conflicts in the countries through restrictions of the diamond smuggling from Sierra Leone to Liberia. Firstly, implemetation of UN sanction is explained. Then, typical features of west-african conflicts and conflict diamonds are examined. Further, conflicts in Sierra Leone and Liberia are outlined. Last part analyzes four chosen indicators in the period before and after the implementation of the diamond sanctions in both countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bartosova-Sankce OSN.pdfPlný text práce982,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova_vedouci_Behensky.docPosudek vedoucího práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
bartosova_opo_bas.docxPosudek oponenta práce43,92 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce329,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3361

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.