Title: Jednoznačnost a existence řešení parabolické PDR s p-Laplaceovým operátorem a zobecněné trigonometrické a hyperbolické funkce
Other Titles: On Uniqueness and Existence of Solution of Parabolic PDE Involving p-Laplacian and Generalized Trigonometric and Hyperbolic Functions
Authors: Kotrla, Lukáš
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33610
Keywords: p-laplacián;kvazilineární;parabolické pdr;reakčně difuzní rovnice;existence;jednoznačnost;kompaktní nosič;silný princip maxima;dolní řešení;horní řešení;p-trigonometrické funkce;p-hyperbolické funkce;aproximace;analytické funkce;diferenciální rovnice v komplexním oboru;rozšíření do komplexního oboru
Keywords in different language: p-laplacian;quasilinear;parabolic pde;reaction-di usion equation;existence;uniqueness;compact support;strong maximum principle;subsolution;supersolution;p-trigonometric functions;p-hyperbolic functions;approximation;analytic functions;differential equation in complex domain;extension to complex domain
Abstract: Náplní disertační práce je studium kvazilineárních parabolických a eliptických úloh s p-Laplaciánem popisující difuzní proces. Text je rozdělen do dvou částí. V první části se zabýváme Cauchyovou úlohou pro parabolický p-Laplacián. Zaměříme se na otázku jednoznačnost/nejednoznačnosti řešení a platnosti principu maxima. V druhé části zkoumáme eliptickou okrajovou úlohu v jedné dimenzi. Detailně se zajímáme o p-trigonometrické funkce, které se využívají v teoretickém i numerickém studiu parabolických i eliptických úloh s p-Laplaciánem.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the study of quasilinear parabolic and elliptic problems with diffusion driven by the p-Laplacian. The thesis is devoted into two parts. The first part concerns uniqueness/nonuniqueness and validity/nonvalidity of the strong maximum principle of the solution of the Cauchy problem for the parabolic p-Laplacian. The second part concerns elliptic boundary value problems in one dimension. In particular, we provide detailed study of p-trigonometric functions which are useful in theoretical and numerical treatment of parabolic and elliptic problems with the p-Laplacian.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertation_Thesis_Lukas_Kotrla.pdfPlný text práce9,9 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-kotrla.pdfPosudek oponenta práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-kotrla.pdfPrůběh obhajoby práce874,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.