Název: Environmentální nevladní organizace jako aktér mezinárodní politiky
Další názvy: Environmental organization in the international policy-making
Autoři: Bartyzalová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Krčálová, Zuzana
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3362
Klíčová slova: NGOs;environmentalismus;UNCHE;UNEP;UNCED;Summit Země;Greenpeace;Friends of Earth;World wild fund;Angenda 21;CSD;OSN
Klíčová slova v dalším jazyce: NGOs;environmentalism;UNCHE;UNEP;UNCED;Eart summit;Greenpeace;Friends of Earth;World wild fund;Angenda 21;CSD;OSN
Abstrakt: Tato práce se věnuje činnosti nevládních organizací jako aktérů mezinárodní politiky a bude chtít odpovědět na otázku, zda jsou nevládní organizace chápány jako relevantní aktéři mezinárodní politiky, kteří dokáží ovlivnit výsledky politických debat. Tématika týkající se nevládních organizací je velmi rozsáhlá a z tohoto důvodu jsem svou pozornost zaměřila na nevládní environmentální organizace a problematiku environmentalismu.V práci jsou představeny nejvýznamnější konference týkající se environmentalismus a je popsán vztah NGOs s ostatními politickými aktéry (OSN, Světová banka).
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on non-governmental organisations (NGOs) and their position in international politics. Due to comprehensiveness of this topic this paper is narrowed down to environmental non-governmental organisations and development of environmentalism. The main effort of this paper is prove that (environmental) non-governmental organisations have relevant position in international politics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bartyzalova_F09B0524P.pdfPlný text práce557,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartyzalova_ved.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
bartyzalova_opo_mvbas.docxPosudek oponenta práce44,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartyzalova.pdfPrůběh obhajoby práce173,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.