Title: Dynamické směrování v distribuovaných souborových systémech
Other Titles: Dynamic routing in distributed file system
Authors: Matějka, Luboš
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33649
Keywords: distribuovaný souborový systém;replikace;směrování
Keywords in different language: distributed file system;replication;routing
Abstract: Práce popisuje nový distribuovaný systém KIVFS, jeho jednotlivé moduly a vlastnosti. Dále se práce věnuje problému propojení distribuovaného souborového systému a mobilních zařízení. Na základě zjištěných úskalí, jakou jsou omezené datové a energetické zdroje či nestabilní a různorodé datové připojení mobilních zařízení jsou navrženy dvě inovace distribuovaného souborového systému. První inovací je zavedení dynamického směrování požadavků uvnitř distribuovaného souborového systému. Druhou inovací je implementace Multi-Master RW Online replikace, která dynamické směrování zefektivní. Dopady obou inovací na výkon distribuovaného souborového systému jsou experimentálně ověřeny v distribuovaném souborovém systému KIVFS.
Abstract in different language: The thesis describes new distributed file system KIVFS, its modules and attributes. Further, the thesis deals with the problem of interconnecting of distributed file system and mobile devices. Based on found limitations as are restricted data and energy sources or unstable and various data connections of mobile devices, two innovations of distributed file system are proposed. First one is introduction of dynamic routing of requirements inside of the distributed file system. Second one is implementation of Multi-Master RW Online replication which increases dynamic routing efficiency. Impact of both innovations on distributed file system performance is verified experimentally in distributed file system KIVFS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertacniprace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-matejka.pdfPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-matejka.pdfPrůběh obhajoby práce874,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.