Název: Special relationship Spojených států amerických a Velké Británie
Další názvy: The Special Relationship between the United States of America and Great Britain
Autoři: Cirhanová, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3365
Klíčová slova: zvláštní vztah;Spojené státy americké;Velká Británie;studená válka;suezská krize;libra šterlinků;evropská integrace;válka proti teroru;jaderná spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: special relationship;United States of America;Great Britain;cold war;suez crisis;pound sterling;european integration;war on terror;nuclear cooperation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou existence tzv. zvláštního vztahu mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií po druhé světové válce. Cílem práce je zjistit, zda zvláštní vztah mezi těmito zeměmi je fikce, nebo zda skutečně existoval či stále existuje, a ve kterých oblastech se spolupráce zemí nejvíce projevuje. Práce se věnuje politickým, vojenským, ekonomickým a též osobním aspektům britsko-amerického vztahu. Práce stručně nastiňuje historické události od doby prvních britských kolonizátorů, kdy vznikaly kořeny britsko-amerického vztahu. Dále vysvětluje pojem "special relationship" a věnuje se polemice odborníků na toto téma. Následující kapitoly jsou rozděleny do časových úseků: 1945 - 1956, 1957 - 1973, 1974 - 1989, 1990 až do současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the existence of the so called "special relationship" between the United States of America and the United Kingdom after the Second World War. The main aim is to find out whether such a relationship is fiction, or if it really existed in the past or exists in these days and in which areas had these two countries the strongest cooperative relationship. This paper explores political, military, economic and also personal aspects of the Anglo-American relationship. The thesis outlines historic events beginning with the first British colonisers that created the roots of the Anglo-American relationship. It explains the term "special relationship" and explores an academic debate on this topic. The following chapters are divided in these periods of time: 1945 - 1956, 1957 - 1973, 1974 - 1989, 1990 until the present day.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Cirhanova.pdfPlný text práce589,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cirhanova_bp_ved_mvbas.docxPosudek vedoucího práce41,08 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cirhanova_OPO.docxPosudek oponenta práce40,33 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cirhanova.pdfPrůběh obhajoby práce285,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3365

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.