Title: Proces devoluce ve Spojeném království (vývoj a srovnání situace ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku)
Other Titles: The process of devolution in the United Kingdom (development and comparison of the situation in Wales, Scotland and Northern Ireland)
Authors: Patterson, Daniela
Advisor: Naxera, Vladimír
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3366
Keywords: devoluce;Spojené království;Velká Británie;Anglie;Wales;Skotsko;Severní Irsko;autonomní instituce;nezávislost.
Keywords in different language: devolution;the United Kingdom;Great Britain;England;Wales;Scotland;Norhern Ireland;devolved institutions;independence.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá procesem devoluce ve Spojeném království. Cílem práce bylo zanalyzovat změny v politickém systému, které se v zemi odehrály poté, co byl koncept devoluce blíže představen v roce 1974 a následně pak zanalyzovat a srovnat míru devoluce ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Autor se především zabýval událostmi po volbách v roce 1997, následnými referendy a vznikem jednotlivých autonomních regionálních institucí.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is concerned with the process of devolution in the United Kingdom. The objectives of this thesis were to analyse the particular changes the political system of the United Kingdom has undergone since the topic of devolution re-entered the political agenda in 1974, and to describe and compare the development of the process of devolution and its outcomes in Wales, Scotland and Northern Ireland. The author mainly focused on the course of events following the 1997 Labour victory in the general election.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1thesis_FINAL_version_pdf.pdfPlný text práce814,35 kBAdobe PDFView/Open
Patterson_VED.pdfPosudek vedoucího práce89,96 kBAdobe PDFView/Open
Patterson_OPO.docxPosudek oponenta práce40,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Patterson.pdfPrůběh obhajoby práce333,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.