Název: Problematika konfliktu v Severním Irsku
Další názvy: The issue of conflict in Northern Ireland
Autoři: Dostálová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3368
Klíčová slova: smlouva;demonstrace;IRA;diskriminace;Unionisti;nacionalisté;samostatnost
Klíčová slova v dalším jazyce: agreement;demonstration;IRA;discrimination;unionists;nationalists;independence
Abstrakt: Konflikt v Severním Irsku je konfliktem dlouhodobým. Začal už ve středověku. Hlavní problém nastal po přijetí protestantské církve Tudorovci. Imigranti ze Skotska a Velké Británie se rovněž k této církvi přihlásili. Protestantští unionisté odmítali přijímout katolickou církev, kterou vyznává většina irského obyvatelstva. To se stalo počátkem diskriminace katolického obyvatelstva. Severní Irsko bylo od Irska odděleno roku 1920. Na jedné straně stáli unionisti, kteří stáli o zachování unie s Velkou Británií a na straně druhé nacionalisti, kteří usilovali o samostatné Irsko. Po uzavření Anglo-irské dohody začaly rozsáhlé demonstrace a útoky ze strany IRA za samostatné Irsko. Důsledkem toho začala nová politika za zlepšení vztahů Velké Británie se Severním Irskem. Největším úspěchem byla Velkopáteční dohoda z roku 1998, která zaručovala katolickému obyvatelstvu respekt a bezpečnost. Vztahy Velké Británie se Severním Irskem jsou momentálně stabilní.
Abstrakt v dalším jazyce: The issue of conflict in Northern Ireland is a long-lasting conflict. It began in the middle ages. The main problem was after establishment of the Protestant Church from Tudor dynasty. Because immigrants from Scotland and Great Britain took Protestant Church also. In contrast of that is Catolic Church which endorse most of the Irish population. The Protestants unionists refused to recocognised Catolic church. That was a start of discrimination againts catolics population. Northern Ireland was separated from rest of Ireland under the Government of Ireland Act in 1920. Northern Ireland was formed of six from the nine counties of Ulster. On the one hand, there were unionists who wanted to be part of the United kingdom and but on the other hand nationalists who wanted independent state of Ireland. After Anglo-irish agreement there were some demonstrations and rebellions especially by Irish Republican Army. There was discrimination in eployment, particulary in the public sector and because of Stormont partliament nationalists did not have almost any rights to influence Irish policy. There were lots of demonstrations and attacks from both sides. After that started a new policy for better relationship between Northern Ireland and Great Britain. Biggest success was the Good Friday agreement in 1998. Which brought respect and security for catolics population. In 2005 IRA oficially announced an end to its armed campaign. Relationship between unionists and nacionalist and between Great Britain is now stable.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka Dostalova.pdfPlný text práce507,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostalova_VED.pdfPosudek vedoucího práce88,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostalova_opo_BP_ros.docxPosudek oponenta práce41,18 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Dostalova.pdfPrůběh obhajoby práce257,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3368

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.