Název: JAR a její mocenské postavení v rámci regionu
Další názvy: The South African Republic and its position of power within the region
Autoři: Kantová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3374
Klíčová slova: JAR;region jižní Afriky;Afrika;regionální hegemon;regionální organizace;SADC;apartheid;ekonomická moc
Klíčová slova v dalším jazyce: RSA;region of South Africa;Africa;regional hegemony;regional organization;SADC;apartheid;economic power
Abstrakt: Práce se zabývá dominantním postavením JAR v rámci regionu jižní Afriky. Představeny jsou základní předpoklady, jež JAR k postavení regionálního hegemona má, od historických vlivů přes geostrategickou pozici až po současné aktivní zapojení do různých regionálních a kontinentálních organizací. Od své transformace v roce 1994 JAR čelí mnoha vnitropolitickým problémům, ale zároveň se jí daří rozvíjet regionální integraci a posilovat své postavení v rámci kontinentu. JAR také začala společně s dalšími středními mocnostmi (např. Indií nebo Brazílií) promlouvat do světového dění.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with dominant position of the Republic of South Africa (RSA) within the region of South Africa. Basic preconditions for her position are historical background, geostragical position and participation in a various regional and continental organizations. Since the political transition in 1994 the RSA has been facing a lot of interstate problems, but on the other hand it has successfully developed regional integration and strengthen her position within the whole African continent. The RSA has also begun to have some influence in world affairs, especially with other middle power (e. g. India or Brazil).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JAR_celek_Kantova.pdfPlný text práce390,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kantova_VED.docxPosudek vedoucího práce44,16 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kantova_op.docPosudek oponenta práce26,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kantova.pdfPrůběh obhajoby práce228,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.