Title: Mezinárodní finanční instituce a jejich působení při postkonfliktní rekonstrukci
Other Titles: International financial institution and their effect on postconflict reconstruction
Authors: Kojanová, Pavla
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Behenský, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3375
Keywords: postkonfliktní rekonstrukce;postkonfliktní obnova;mezinárodní finanční instituce;Světová banka;Mezinárodní měnový fond;Rwanda;Bosna a Hercegovina;Paul Collier;bezpečnost;rozvoj
Keywords in different language: post-conflict reconstruction;post-conflict recovery;international financial institutions;World Bank;International Monetary Fund;Rwanda;Bosnia and Herzegovina;Paul Collier;security;development
Abstract: Práce se zabývá vlivem mezinárodních finančních institucí na koncept postkonfliktní rekonstrukce. Po tragických zkušenostech ze Rwandy, Somálska nebo Angoly se zformoval názor, že je třeba změnit postoj k ozbrojeným konfliktům a jejich řešení jak z hlediska načasování, formy vedení boje, tak i ukončení konfliktu. Proto i koncept postkonfliktní rekonstrukce, který má svými praktikami právě těmto zemím pomoci, je modernizován a dále rozvíjen. Přístup v rámci postkonfliktní rekonstrukce je nyní efektivnější, flexibilnější a dlouhodobější, ale stále se objevují snahy, aby postkonfliktní pomoc více reflektovala lokální podmínky (etnické, sociální, ekonomické aj.). Pro dlouhodobou postkonfliktní rekonstrukci je často důležitější, spíš než pouhá působnost peacekeepingových jednotek, ekonomický a sociální rozvoj země. Práce ukazuje, jaké prostředky a strategie Světová banka a Mezinárodní měnový fond vyvinulo a vyvíjí. Poznatky jsou doložené na případech Rwandy a Bosny a Hercegoviny.
Abstract in different language: The tragedies of intervention in Somalia, Former Yugoslavia or Angola in 1990s led to change and reassess the attitudes of international community to these conflict countries and the post-conflict efforts in these countries.Therefore the international communities, NGOs and international financial institutions (IFIs) adopted the change of their policies towards the post-conflict countries. This text is dealing with the question: how have World Bank and International Monetary Fund revised their policies in consequence of these changes. This text is showing that not only macroeconomic stabilization and economic growth lead to the successful post-conflict reconstruction.These efforts are explicitly presented at the experiences from Bosnia and Herzegovina and Rwanda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_BC_Pavla Kojanova.pdfPlný text práce637,35 kBAdobe PDFView/Open
Kojanova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kojanova_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Kojanova.pdfPrůběh obhajoby práce394,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.