Název: Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni
Další názvy: Using craft activities in maths classes at primary school
Autoři: Kotková, Pavlína
Pěchoučková, Šárka
Citace zdrojového dokumentu: KOTKOVÁ, P., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2018, roč. 1, č. 1, s. 46-51. ISSN 2571-2519.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33782
ISSN: 2571-2519
Klíčová slova: matematika;pracovní činnosti;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematics;craft activities;integration
Abstrakt: Matematika se uplatňuje v mnoha oborech lidské společnosti. Na 1. stupni základní školy ji můžeme integrovat s dalšími předměty. Zaměříme se na propojení matematiky a pracovních činností. Cílem bude v hodinách pracovních činností zhotovit pomůcky, které využijeme při výuce matematiky v některých ročnících prvního stupně, a provést reflexi zařazení těchto výrobků při procvičování matematického učiva.
Abstrakt v dalším jazyce: Mathematics is applied in many fields of human society. At elementary school we can integrate it with other subjects. We will focus on linking mathematics and work activities. The goal will be to create tools that we will use in teaching mathematics in some grades of the first grade and to reflect on the inclusion of these products when practicing mathematics.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMT)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
pechou.pdf784,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD