Název: Postkonfliktní rekonstrukce Afghánistánu a koncept provinčních rekonstrukčních týmů
Další názvy: The postconflict reconstruction of Afghanistan and the conception of provincial reconstruction teams
Autoři: Mrázová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3385
Klíčová slova: postkonfliktní rekonstrukce;Afghánistán;provinční rekonstrukční tým;PRT;ISAF;NATO
Klíčová slova v dalším jazyce: post-conflict reconstruction;Afghanistan;Provincial Reconstruction Team;PRT;ISAF;NATO
Abstrakt: Tato práce je jednopřípadovou studií zabývající se nasazením provinčních rekonstrukčních týmů v postkonfliktní rekonstrukci Afghánistánu. Cílem práce je představit koncept PRT, který je jedinečný spojením civilní a vojenské složky. Hlavní část práce představuje popis tří národních modelů PRT: amerického, britského a německého. Mimo jiné je v práci stručně představen pojem postkonfliktní rekonstrukce, vysvětlení okolností, které po 11. září 2001 kladou důraz na postkonfliktní rekonstrukci a potřebu konceptu PRT, začátky a průběh použití tohoto nástroje v Afghánistánu, historicky první zemi, a postupný přechod pod velení mise ISAF. V práci je představeno i rozšíření konceptu PRT do Iráku. Práce hledá odpověď na dvě výzkumné otázky: zda se koncept PRT slučuje s cíli postkonfliktní rekonstrukce a nakolik je v postkonfliktním prostředí efektivní, a představit tři národní modely, zjistit vzájemné odlišnosti a z uvedených faktů rozhodnout, který model je nejefektivnější.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis is focused on the post-conflict situation in Afghanistan and the usage of a new tool named Provincial Reconstruction Teams. The purpose of the thesis is to introduce the conception of PRTs (mainly the civil-military cooperation)and evaluate its efficiency in Afghanistan. The thesis contains a brief description of the post-conflict reconstruction, explains the need for the PRT conception, beginnings of its usage in Afghanistan and the transition under the ISAF command. The main part is dedicated to the three generic models based on the three lead nations: the USA, Great Britain and Germany. The aim of the thesis is to answer two research questions: whether the activity of PRTs corresponds with the fundamental goals of the post-conflict reconstruction, and which PRT model is the most efficient one.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Postkonfliktni rekonstrukce a koncept PRT.pdfPlný text práce755,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,9 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Mrazova_OPO.docxPosudek oponenta práce41,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Mrazova.pdfPrůběh obhajoby práce256,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.