Title: Commonwealth a Frankofonie
Other Titles: Commonwealth and Francophonie
Authors: Procházková, Mariana
Advisor: Šanc, David
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3388
Keywords: commonwealth;frankofonie;mezinárodní kooperativní struktura;mezinárodní vládní organizace;dekolonizace
Keywords in different language: commonwealth;francophonie;international cooperative structure;international governmental organization;decolonization
Abstract: Commonwealth a Frankofonie představují mezinárodní kooperativní struktury, které sdílí řadu podobných charakteristických rysů, v mnoha ohledech jsou však značně rozdílné. Cílem práce bylo na základě teoretické stati určit typ mezinárodní kooperativní struktury, který Commonwealth a Frankofonie představují, a dále identifikovat společné prvky i rozdíly, kterými se tyto struktury vyznačují. Pro výzkum byla použita metoda komparativní analýzy. Obě společenství byla identifikována jako mezinárodní vládní organizace. V z ávěru jsou nastíněny některé problémy, se kterými se Commonwealth a Frankofonie v současnosti potýkají, a možné budoucí cíle a směřování organizací.
Abstract in different language: "The Commonwealth of Nations" and "l'Organisation internationale de la Francophonie" are distinct international cooperative structures which share a number of common characteristic features. The objective of this thesis was to indentify the type of cooperative structure they represent and compare them in order to distinguish similar and diff erent attributes of each structure. Comparative analysis was used as a method of research.Both entities were eventually identi ed as "international governmental organizations"(IGOs). Their current situation and new agenda and possible goals for the future are outlined in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PROCHAZKOVA_F09B0580P.pdfPlný text práce7,65 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova Mar-MV-BAS-VED.docxPosudek vedoucího práce39,91 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Prochazkova Mar_OPO.docxPosudek oponenta práce41,33 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce214,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.