Název: Commonwealth a Frankofonie
Další názvy: Commonwealth and Francophonie
Autoři: Procházková, Mariana
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3388
Klíčová slova: commonwealth;frankofonie;mezinárodní kooperativní struktura;mezinárodní vládní organizace;dekolonizace
Klíčová slova v dalším jazyce: commonwealth;francophonie;international cooperative structure;international governmental organization;decolonization
Abstrakt: Commonwealth a Frankofonie představují mezinárodní kooperativní struktury, které sdílí řadu podobných charakteristických rysů, v mnoha ohledech jsou však značně rozdílné. Cílem práce bylo na základě teoretické stati určit typ mezinárodní kooperativní struktury, který Commonwealth a Frankofonie představují, a dále identifikovat společné prvky i rozdíly, kterými se tyto struktury vyznačují. Pro výzkum byla použita metoda komparativní analýzy. Obě společenství byla identifikována jako mezinárodní vládní organizace. V z ávěru jsou nastíněny některé problémy, se kterými se Commonwealth a Frankofonie v současnosti potýkají, a možné budoucí cíle a směřování organizací.
Abstrakt v dalším jazyce: "The Commonwealth of Nations" and "l'Organisation internationale de la Francophonie" are distinct international cooperative structures which share a number of common characteristic features. The objective of this thesis was to indentify the type of cooperative structure they represent and compare them in order to distinguish similar and diff erent attributes of each structure. Comparative analysis was used as a method of research.Both entities were eventually identi ed as "international governmental organizations"(IGOs). Their current situation and new agenda and possible goals for the future are outlined in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_PROCHAZKOVA_F09B0580P.pdfPlný text práce7,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova Mar-MV-BAS-VED.docxPosudek vedoucího práce39,91 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Prochazkova Mar_OPO.docxPosudek oponenta práce41,33 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce214,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3388

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.