Název: Aplikace Kahoot! ve výuce přírodopisu na základní škole
Kahoot! App in teaching natural history on grammar school
Autoři: Benediktová, Lenka
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2017, č. 1-2, s. 23-26.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2017/clanky/Arnika_2017_1-2_4-Benediktova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33898
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: přírodopis;základní škola;tablety;aplikace pro vzdělávání;iPad;Kahoot!
Klíčová slova v dalším jazyce: natural history;grammar school;tablets;apps for education;iPad;Kahoot!
Abstrakt: Článek pojednává o zapojení tabletů a smartphonů s vhodným softwarovým vybavením do výuky přírodopisu na základní škole. V úvodní části jsou popsány různé možnosti zapojení tabletu či chytrého telefonu do výuky, jde tedy zejména o využití vhodných aplikací. Použitelné aplikace jsou rozdělené do dvou skupin. Hlavní náplní článku je představení aplikace Kahoot!. Tato aplikace umožňuje vytvářet zábavné kvízy do výuky. Text popisuje nejen funkce aplikace, a tedy tvorbu výukového kvízu, ale také uvádí možnosti, jak hotový materiál zapojit do výuky přírodopisu.
Abstrakt v dalším jazyce: The article deals with the use of mobile devices (tablets and smartphones) in education. Even though it is possible to use these tools in education with the basic software, it is appropriate to equip them with other special apps. Educational apps can be divided into two categories. The first group consists of finished apps that focus on a certain subject, or on a certain topic of the subject (for example Bird Atlas, 3D Brain etc.). In the second group we can find apps that allow the teacher to create his own content. Kahoot! App, about which this article is, belongs to the second group. It is a software, in which the teacher can prepare a fun quiz for the children on any kind of topic that is appropriate for the subject. During the lesson the teacher projects questions on the board and the children can answer those using their tablets, turning them into a voting device after the app is turned on. The app can be involved even in opposite method, meaning that the quizzes can be created by the children themselves and afterwards tested on their classmates. The app is available for free and not dependent on certain types of OS.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1-2 (2017)
Číslo 1-2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Arnika_2017_1-2_4-Benediktova-web.pdfPlný text864,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.