Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRychtera, Jiří
dc.contributor.authorBílek, Martin
dc.contributor.authorBártová, Iveta
dc.contributor.authorChroustová, Kateřina
dc.contributor.authorSloup, Radovan
dc.contributor.authorŠmídl, Milan
dc.contributor.authorMachková, Veronika
dc.contributor.authorŠtrofová, Jitka
dc.contributor.authorKolář, Karel
dc.contributor.authorKesnerová Řádková, Olga
dc.date.accessioned2019-04-11T11:33:45Z
dc.date.available2019-04-11T11:33:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationArnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 1, s. 35-44.cs
dc.identifier.issn1804-8366
dc.identifier.urihttps://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-5_Rychtera-Bilek--web.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33905
dc.description.abstractV příspěvku jsou diskutovány možnosti a meze inovací počáteční výuky chemie v České republice v období současné kurikulární reformy. Zaměřujeme se zejména na obsah a kontext výuky chemie jako součásti vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Jako východiska řešené problematiky byly využity jednak zkušenosti týmu řešitelů zabývajících se výukou chemie na základní škole a související přípravou učitelů a jednak analýza výsledků mezinárodního výzkumu TIMSS, kterého se Česká republika zúčastnila v roce 2007, a také aktuální tematická zpráva České školní inspekce, zabývající se rozvojem přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/17. Metodika výzkumu je založena na rozhovorech s učiteli chemie a prvotní dílčí výsledky ukazují na problémy s nadměrným zatížením žáků a na nutnost inovace obsahu, který by měl vykazovat zejména silnější propojení s každodenním životem a měl by formovat přírodovědnou gramotnost.cs
dc.description.sponsorshipText vznikl s finanční podporou projektu OP VVV „Didaktika: Člověk a příroda A“, registrační číslo MS2014 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.relation.ispartofseriesArnicacs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.subjectpočáteční výuka chemiecs
dc.subjectkritická místa kurikulacs
dc.subjectklíčová místa kurikulacs
dc.subjectdynamická místa kurikulacs
dc.subjectpolostrukturovaný rozhovorcs
dc.subjectnázory učitelů chemiecs
dc.subjectchemie ve výzkumu TIMSScs
dc.titleKterá jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice?cs
dc.title.alternativeWhat are the key, critical and dynamic points of early chemistry curriculum in the Czech republic?en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn the contribution are discussed possibilities and limits of the early chemistry curriculum innovation in the Czech Republic at time of actually curricular reform. Example of chemistry subject matter in educational content and context is focused. The project team member’s experience with chemistry education and teacher’s preparation was using for starting points as well as analysis of results from international research TIMSS (2007) and current report of Czech School Inspection focused on science literacy development at secondary schools in school year 2016/17. Methodology of research is based on interview with chemistry teachers and first results present problems with cognition overload of the pupils and necessity to improve content more connected with everyday life and forming of science literacy.en
dc.subject.translatedearly chemistry educationen
dc.subject.translatedcritical points of curriculumen
dc.subject.translatedkey points of curriculumen
dc.subject.translateddynamic points of curriculumen
dc.subject.translatedsemi-structured interviewen
dc.subject.translatedchemistry teacher‘s opinionsen
dc.subject.translatedchemistry in TIMSS studyen
dc.identifier.doihttps://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-5_Rychtera-Bilek--web.pdf
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Články / Articles (KCE)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_1-5_Rychtera-Bilek--web.pdfPlný text2,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.