Název: Efektivita režimů nešíření jaderných zbraní
Další názvy: Efficiency of nuclear non-proliferation regime
Autoři: Surňák, Adam
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3392
Klíčová slova: nešíření;jaderné zbraně;efektivita;Smlouva o nešíření jaderných zbraní;režim nešíření jaderných zbraní;Severní Korea;Írán;Jihoafrická republika
Klíčová slova v dalším jazyce: non-proliferation;nuclear weapons;efficiency;Nuclear Non-Proliferation Treaty;nuclear non-proliferatiton regime;North Korea;Iran;South Africa
Abstrakt: Práce se snaží zhodnotit efektivitu režimu nešíření jaderných zbraní. Pro tento účel ho definuje a určuje, které smlouvy jsou jeho součástí. Poté analyzuje části režimu a snaží se zhodnotit efektivitu některých smluv. Ve druhé části práce je ukázano na třech případových studiích, jak režim pracuje. Jsou to případové studie Severní Koreje, Íránu a Jihoafrické republiky. V těchto případových studiích je zobrazen vývoj jaderného programu těchto zemí od počátků až do současné situace. Poté je analyzován přístup a postavení režimu v těchto případech. Poslední část je souhrn všech předchozích informací a zhodnocení režimu jako celku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis aims to evaluate the efficiency of the nuclear non-proliferation regime. For this purpose it defines the regime and determines which treaties are part of the regime. Then it analyzes these parts of the regime and tries to assess the efficiency of some of the treaties. In the second part of the work there is shown how the regime works on three case studies. They are case studies of North Korea, Iran and South Africa. The development of the nuclear programme of these countries is displayed in these case studies from the beginnings until present situation, and the attitude and position of the regime are analyzed. The final part is a summarization of the preceding information and evaluation of the regime as a whole.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce282,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Surnak_VED.docxPosudek vedoucího práce41,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Surnak_op.docxPosudek oponenta práce42,7 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Surnak.pdfPrůběh obhajoby práce196,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3392

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.