Název: Revoluce ve vojenství - dopady na zbrojní programy v Pentagonu
Další názvy: Revolution in military affairs - impact upon Pentagon weapons programs
Autoři: Šamonil, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3393
Klíčová slova: revoluce ve vojenství;Pentagon;Ministerstvo obrany USA;zbrojní programy;Future combat systems;houfnice Crusader;akvizice;politické a vojenské vedení
Klíčová slova v dalším jazyce: revolution in military affairs;Pentagon;Department of defense USA;weapons programs;Future combat systems;howitzer Crusader;aquisition;civilian and military leadership
Abstrakt: Práce se snaží popsat základní rámec problémů, které přicházejí při implementaci procesu revoluce ve vojenství na ministerstvu obrany USA. Hlavní tezí práce je, zdali tento proces revoluce ve vojenství zásadním způsobem ovlivňuje debatu při nákupu nových zbrojních programů. Kromě základního popisu procesu a toho, co je nazýváno "RMA debata", zkoumá práce i vliv think-tanku PNAC na pozdější politické činitele na ministerstvu. Nachází se zde i rámcový popis akvizičního systému, který vysvětluje jak funguje nákup nových zbraní. Rozbor jednotlivých aktérů na ministerstvu - armády a civilního vedení poté ukazuje rozdíly v přístupu k této problematice, které mezi těmito aktéry jsou. Právě díky těmto rozdílům, je pak věnována pozornost rozboru dvou velkých zbrojních programů a jaký vliv měl proces revoluce ve vojenství na tyto programy, včetně jejich zrušení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor?s thesis tries to describe what is the basis and foundation of several problems connected to process of revolution in military affairs at Department of Defense in USA. Thesis is deducing how deep was the impact of such notion on several major weapons programs such as Crusader artillery system and its cancellation in 2002 and if this impact was induced by RMA. Therefore it naturally starts with brief description of what RMA doctrine is and history of subsequent RMA debate in American defense community and emphasizes the role of PNAC on then-future defense acquisitions. To sufficiently expose limits of impact it also has to dwell into acquisition system of DoD and briefly say something about institutionalization of relationship between civilian and military leaderships. The different views and grasping of RMA process of these actors are the notions responsible for friction in different programs. Comparison of two major weapons programs confirms this stance, as it reveals that due to the process of revolution in military affairs, some programs survive and some die.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ondrej Samonil RMA a jeji dopady na Pentagon.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samonil_VED.docxPosudek vedoucího práce41,57 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Samonil_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Samonil.pdfPrůběh obhajoby práce304,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.