Název: Turecko mezi Evropou a Blízkým východem
Další názvy: Turkey between Europe and the Middle East
Autoři: Valadashchuk, Anastasiya
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3398
Klíčová slova: Turecko;Evropská unie;Blízký východ;evropské hodnoty;islámské hodnoty;Kurdové;Recep Tayyip Erdogan;strategická hloubka;armáda;regionální mocnost;mediátor
Klíčová slova v dalším jazyce: Turkey;European union;Middle east;european values;muslim values;Kurds;Recep Tayyip Erdogan;strategic depth;army;regional power;mediator
Abstrakt: Cílem mé práce je na základě analýzy zahraniční politiky Turecka zjistit, kam v současné době tato země směřuje. Při tom je třeba zohlednit dva modely: buď usiluje o hlubší integraci do evropských struktur a spolupráci se zeměmi Evropské unie, nebo je Turecko integrální součástí regionu Blízkého východu. Pokud platí druhá varianta, tak jak se v takovém případě vyvíjejí vztahy mezi Tureckem a EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work is to analyze the foreign policy of Turkey and to find out where the Turkish foreign policy goes to, i.e. either it aims towards deeper integration into the European structures and cooperation with the countries of the European Union or Turkey is an integral part of the Middle East. If the second is the case, I will show how relations between Turkey and the European Union will develop.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anastasiya Valadashchuk.pdfPlný text práce6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valadashchuk-MV-VES-VED.docxPosudek vedoucího práce40,29 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Valadashchuk_opo_BP_ros.docxPosudek oponenta práce40,36 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Valadaschchuk.pdfPrůběh obhajoby práce214,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.