Název: Sociopolitická štěpení a stranické systémy v Pobaltí ? ověření teoretických přístupů S. M. Lipseta a S. Rokkana
Další názvy: The socio-political cleavages and party systems in the Baltics - verification of theoretical approaches of S. M. Lipset and S. Rokkan
Autoři: Chmelík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3399
Klíčová slova: Pobaltí;Estonsko;Lotyšsko;Litva;cleavages;štěpení;konfliktní linie;Stein Rokkan;Seymour Martin Lipset;stranický systém;politické strany
Klíčová slova v dalším jazyce: Baltic;Estonia;Latvia;cleavages;Stein Rokkan;Seymour Martin Lipset;party system;political parties;Lithuania
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je teorie sociopolitických štěpení (cleavages) autorů Steina Rokkana a Seymoura Martina Lipseta a její možnost aplikace na stranické systémy zemí Pobaltí. Pobaltí je jedním ze specifických evropských regionů, kde národy Estonců, Lotyšů a Litevců pojí řada společných, ať již historických, politických, či společenských charakteristik. Cílem práce je dokázat, zda danou teorii, formulovanou v 60. letech na stranických systémech západoevropských demokracií, je možno převzít a aplikovat na stranické systémy těchto postsovětských republik, či bude třeba teorii pro specifičnost tohoto postkomunistického regionu modifikovat, či zcela odmítnout. První část práce je věnována právě samotné teorii a jejím modifikacím pro postkomunistický prostor. Následují pak kapitoly věnované jednotlivým státům Pobaltí, představující stranické systémy těchto zemí a identifikující základní cleavages ovlivňující politiku těchto států.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis presents an analysis of Stein Rokkan's and Seymour Martin Lipset's theory in Baltic States. Baltic is one of the specific European regions, which have many common historical, political, or social characteristics. The aim of this work is prove, if their theoretical approach formulated in 60's on the party systems of democratic states in Western Europe is possible to apply on party systems of these post soviets republics or we have to modify this theory because of to many specific characteristics. The first part of text is about the theory and its modifications for post soviet countries. Further parts were about party systems and political parties of Estonia, Latvia and Lithuania and about main cleavages, which have an influence on the politics in Baltic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tomas_Chmelik.pdfPlný text práce893,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chmelik_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce457,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chmelik_bp_opo_pol.docxPosudek oponenta práce41,01 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Chmelik.pdfPrůběh obhajoby práce193,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3399

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.