Název: Působení Armády České republiky na zahraničních misích
Další názvy: Operation of Army of the Czech republic at foreign missions.
Autoři: Kopecký, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3401
Klíčová slova: zahraniční mise;Armáda České republiky;KFOR;SFOR II;baltic air policing;ISAF
Klíčová slova v dalším jazyce: operation of Army of the Czech republic;foreign missions;KFOR;SFOR II;baltic air policing;ISAF
Abstrakt: Práce rozdělena do dvou celků. V prvním celku je přiblížena situace v Armádě České republiky, bezpečnostní prostředí České republiky a právní rámce zahraničních misí. Druhý celek je pojat jako komparace čtyř vybraných misí. V komparaci jsou zkoumány kvantitativní ukazatele, které vedou ke zjištění výzkumné otázky, zda se ČR zapojuje v zahraničních misích více či méně. Pro komparaci byly vybrány následující mise: KFOR, SFOR II, Baltic air policing, ISAF.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is seperated in two sections. In the first section there is described situation in the Army of Czech republic and the security environment of Czech republic. The second section is comparation of four foreign mission of The Army of Czech republic. The comparation is working with the quantitative indicators. The foreign missions are following: KFOR, SFOR II, Baltic air policing, ISAF.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE IIx.pdfPlný text práce385,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecky_vedouci_Behensky.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kopecky_opo.docxPosudek oponenta práce39,67 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kopecky.pdfPrůběh obhajoby práce350,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3401

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.