Title: Působení Armády České republiky na zahraničních misích
Other Titles: Operation of Army of the Czech republic at foreign missions.
Authors: Kopecký, Pavel
Advisor: Behenský, David
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3401
Keywords: zahraniční mise;Armáda České republiky;KFOR;SFOR II;baltic air policing;ISAF
Keywords in different language: operation of Army of the Czech republic;foreign missions;KFOR;SFOR II;baltic air policing;ISAF
Abstract: Práce rozdělena do dvou celků. V prvním celku je přiblížena situace v Armádě České republiky, bezpečnostní prostředí České republiky a právní rámce zahraničních misí. Druhý celek je pojat jako komparace čtyř vybraných misí. V komparaci jsou zkoumány kvantitativní ukazatele, které vedou ke zjištění výzkumné otázky, zda se ČR zapojuje v zahraničních misích více či méně. Pro komparaci byly vybrány následující mise: KFOR, SFOR II, Baltic air policing, ISAF.
Abstract in different language: This bachelor thesis is seperated in two sections. In the first section there is described situation in the Army of Czech republic and the security environment of Czech republic. The second section is comparation of four foreign mission of The Army of Czech republic. The comparation is working with the quantitative indicators. The foreign missions are following: KFOR, SFOR II, Baltic air policing, ISAF.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE IIx.pdfPlný text práce385,3 kBAdobe PDFView/Open
Kopecky_vedouci_Behensky.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kopecky_opo.docxPosudek oponenta práce39,67 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kopecky.pdfPrůběh obhajoby práce350,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.