Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠmejda, Ladislav
dc.contributor.authorBulová, Alena
dc.contributor.refereeJohn, Jan
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:54Z
dc.date.available2010-09-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:54Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-26
dc.identifier39332
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3406
dc.description.abstractTato práce je zaměřena především na poznání pohřebních zvyklostí v evropském mezolitu a starším neolitu. Tyto zvyklosti jsou detailně rozebrány a obě období navzájem porovnány. K nalezení určitých struktur v hrobě byla použita vektorová syntéza.cs
dc.format84 s. (108 100 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39332-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmezolitcs
dc.subjectneolitcs
dc.subjectpohřebištěcs
dc.subjecthrobcs
dc.subjectvýbavacs
dc.subjectneolitizacecs
dc.titlePorovnání pohřebního ritu evropského mezolitu a neolitucs
dc.title.alternativeComparison of european mesolithic and neolithic burialsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis paper is focused on recognition of mortuary practices in european mesolithic and elder neolithic. This habitual practises are examined in detail and both periodes one to each other compare. Vector analysis was used To finding some structures in grave.en
dc.subject.translatedmesolithicen
dc.subject.translatedneolithicen
dc.subject.translatedburial grounden
dc.subject.translatedgraveen
dc.subject.translatedartefacts in graveen
dc.subject.translatedneolithizationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Alena Bulova.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
Bulova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce723,74 kBAdobe PDFView/Open
Bulova_John OP.pdfPosudek oponenta práce54,35 kBAdobe PDFView/Open
Bulova.pdfPrůběh obhajoby práce96,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.